:

Vad kan hända om du lastar släpvagnen för tungt framtill?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan hända om du lastar släpvagnen för tungt framtill?
  2. Hur kan ditt fordon påverkas om du kör med tung last?
  3. Får last skjuta ut framtill?
  4. Vilken vikt ökar när du lastar din bil?
  5. Måste all last som skjuter ut framtill märkas ut?
  6. På vilket sätt kan du minska på bränsleförbrukningen?

Vad kan hända om du lastar släpvagnen för tungt framtill?

Fel! Framtung last ger för högt kultryck och leder till att framhjulen på dragbilen tappar friktion. Bromssträckan blir längre, köregenskaperna försämras, mötande förare riskerar att bländas av ditt halvljus.

Hur kan ditt fordon påverkas om du kör med tung last?

Tung last påverkar bilens tyngdpunkt och köregenskaper på ett negativt sätt. Det som är grundläggande här är att ha full koll på bilens nyttolast, och aldrig överstiga denna. I nyttolasten inkluderas bilens passagerare så väl som lasten inne, och utanpå bilen.

Får last skjuta ut framtill?

All last som skjuter ut framför bilen ska markeras. Undantag: Lasten behöver inte markeras om den syns tydligt av andra trafikanter och inte skjuter ut mer än en meter framåt.

Vilken vikt ökar när du lastar din bil?

När du lastar ditt fordon är det bruttovikten som ökar. Bruttovikten är vikten som ditt fordon har vid ett specifikt tillfälle. Tänk på att även passagerare räknas som last och därför ökar bruttovikten av att du åker med fler passagerare. Läs mer om bruttovikt, tjänstevikt eller totalvikt.

Måste all last som skjuter ut framtill märkas ut?

Last som skjuter mer än 1 m bakåt måste märkas enligt lag. All last som inte syns tydligt och skjuter utåt (utanför bilen) måste märkas. Syns lasten tydligt framifrån så behöver den bara märkas om det skjuts ut mer än 1 meter framför.

På vilket sätt kan du minska på bränsleförbrukningen?

Kör inte på tomgång. Använd bilens klimatanläggning så lite som möjligt. Montera bort takräcke och takbox när de inte används. Kör alltid med rätt lufttryck i däcken.