:

Kan inte se chatt i Teams möte?

Innehållsförteckning:

 1. Kan inte se chatt i Teams möte?
 2. Hur tar man bort konversationer i Teams?
 3. Var sparas chatten i Teams?
 4. Kan inte skicka meddelande på Teams?
 5. Hur svarar man på ett specifikt meddelande i Teams?
 6. Kan man radera meddelande på Teams?
 7. Kan man radera en Messenger konversation?
 8. Hur återkallar man ett meddelande i Messenger?
 9. Hur får jag Teams att fungera i mobilen?
 10. Hur skickar man meddelande på teams?

Kan inte se chatt i Teams möte?

I Microsoft Teams administrationscenter väljer du Användare. Välj ikonenFilter till höger om sökfältet. Välj Möte-principoch principen som uppdaterades för att aktivera chatt i möten. Välj Använd.

Hur tar man bort konversationer i Teams?

Så här tar du bort en chatt:

 1. Öppna Microsoft Teams.
 2. Välj den chatt som du vill ta bort.
 3. Öppna menyn Fler alternativ genom att: På Android enheter trycker du på och håller ned chatten. På iOS enheter sveper du åt vänster i chatten och trycker sedan på Mer . ...
 4. Välj Ta bort och bekräfta i den resulterande dialogrutan.

Var sparas chatten i Teams?

Konversationerna sparas automatiskt i Microsoft Teams och lagras i lagringsmodellen som används av Team. Logga in på sidan Exportera med ditt Microsoft-konto. Välj alternativet för att ladda ned konversationer, filer eller båda och välj sedan Skicka begäran.

Kan inte skicka meddelande på Teams?

Det här problemet kan uppstå i följande scenarier: Scenario 1: Meddelandets mottagare är inställd på Offline eller Stör ej i Skype för företag. Situation 2: Avsändaren och mottagaren använder inte båda Microsoft Teams.

Hur svarar man på ett specifikt meddelande i Teams?

Svara på ett specifikt meddelande i chatten

 1. På vänster sida av Teams väljer du. för att öppna chattlistan.
 2. Leta reda på den chatt du vill ha och gå sedan till det meddelande som du vill svara på.
 3. Hovra över meddelandet och välj Fler alternativ. >Svara.

Kan man radera meddelande på Teams?

Så här tar du bort ett meddelande eller en bild som du har skickat Teams: Gå till chatten. Tryck och håll på meddelandet eller bilden du skickade. och tryck sedan på Ta bort igen för att bekräfta.

Kan man radera en Messenger konversation?

Klicka på Delete All Messages-logotypen i verktygsfältet, då ska en pop-up komma upp där det står Öppna dina meddelanden. Klicka på den. Nu, när du är i Messenger-läget, ska du se verktyget Delete All Messages överst på skärmen, och kan där välja om du vill radera alla meddelanden eller bara utvalda.

Hur återkallar man ett meddelande i Messenger?

Hur man avbryter ett Facebook-meddelande

 1. Håll ned meddelandet du vill ta bort i iOS- eller Android-appen.
 2. Tryck på Mer längst ner.
 3. Välj Ta bort.
 4. Tryck på Avsänd eller Ta bort åt dig.
BE

Hur får jag Teams att fungera i mobilen?

Anslut enheterna

 1. Logga in på datorn och Teams telefonen som samma användare.
 2. Teams väljer du din bild och sedan väljer du Anslut en enhet.
 3. Välj Sök efter en enhet.
 4. När telefonen Teams att hitta datorn väljer du Anslut.
 5. På datorn väljer du Anslut.

Hur skickar man meddelande på teams?

Skicka ett meddelande

 1. Välj Ny. överst i appen för att starta en ny konversation.
 2. Skriv namnet eller namnen i fältet Till högst upp i den nya chatten.
 3. Skriv ditt meddelande i rutan längst ned i chatten. Öppna formateringsalternativen genomatt välja Formatera. under rutan.