:

Vad säger arbetsmiljölagen när det kommer till skola?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger arbetsmiljölagen när det kommer till skola?
  2. Vad säger skollagen om våld?
  3. Vad är ett tematiskt arbete?
  4. Hur är den fysiska arbetsmiljön för lärare?
  5. Vad är en tematisk?
  6. Varför temaarbete i förskolan?
  7. Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön?
  8. Hur man kan dokumentera elevers kunskapsutveckling?

Vad säger arbetsmiljölagen när det kommer till skola?

I skolan gäller arbetsmiljölagen för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. För barn på fritids gäller arbetsmiljölagen inte. Det betyder att du som elev omfattas av arbetsmiljö lagen när du har skolundervisning men inte när du går på fritids.

Vad säger skollagen om våld?

Men när det gäller grovt våld, som i Eslöv och Trollhättan, har alla människor rätt att ingripa. Det säger skoljuristen och doktoranden Maria Refors Legge. Skollagen är tydlig på en punkt. Det är inte tillåtet för lärare att använda våld mot elever.

Vad är ett tematiskt arbete?

Tematiskt arbete är ett arbetssätt där arbetet sker ämnesövergripande (Nilsson 2007). Det innebär att flera ämnens mål integreras med varandra, för att skapa ett större projekt som oftast löper under en längre tid.

Hur är den fysiska arbetsmiljön för lärare?

Ett vanligt arbetsmiljöproblem i skolan är buller, och många lärare får därför problem med hörseln. Buller kan också orsaka andra problem, som trötthet, stress, muskelspänningar och tinnitus.

Vad är en tematisk?

Diskutera tematisk i forumet. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Varför temaarbete i förskolan?

Temaarbete är ett roligt sätt för barn att få fördjupad kunskap. Ett tema kan till exempel vara färg, vatten, balans – eller varför inte känslor? När ni arbetar med ett tema kan ni använda er av de pedagogiska övningarna på den här webbplatsen. Låt övningarna inspirera er att utveckla temaarbeten på egen hand.

Hur upplever du den fysiska arbetsmiljön?

Den fysiska arbetsmiljön handlar om sådant som fel temperatur, surrande bakgrundsljud, oergonomiska skrivbord, tunga lyft, dålig luft och besvärliga arbetsställningar. Dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till både olyckor och sjukdomar och investeringar i arbetsmiljön lönar sig.

Hur man kan dokumentera elevers kunskapsutveckling?

Vi dokumenterar ofta med foton det vi gör och de redovisar utifrån det. Eleverna har i höst fått redovisa ett arbete genom att rita egna bilder som de skannat in och sedan visat på SMART-board. På det viset kan de skriva in ord och begrepp i bilden eftersom de redovisar.