:

Hur får man läkarutlåtande?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man läkarutlåtande?
  2. Kan man maila intyg till Försäkringskassan?
  3. Vem får skriva läkarutlåtande?
  4. Kan man faxa till Försäkringskassan?
  5. Hur skriva till Försäkringskassan?
  6. Vad ska ett läkarutlåtande innehålla?

Hur får man läkarutlåtande?

Genom att logga in på 1177.se kan du hantera dina läkarintyg och läkarutlåtanden. Du kan till exempel läsa och skriva ut dina intyg samt skicka dem till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen. Vilka intyg och utlåtanden som du har tillgång till beror på var du har varit på läkarbesök.

Kan man maila intyg till Försäkringskassan?

Exempel på intyg du kan skicka in digitalt: läkarintyg för sjukpenning. läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Vem får skriva läkarutlåtande?

Försäkringskassan kontaktar dig som är läkare och ber dig skriva ett detaljerat läkarutlåtande.

Kan man faxa till Försäkringskassan?

Kan jag faxa till Försäkringskassan? Ja, du kan faxa på 010-115 32 05.

Hur skriva till Försäkringskassan?

Gör så här

  1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Vad ska ett läkarutlåtande innehålla?

Så här skriver du läkarutlåtandet Utlåtandet ska innehålla tillräckliga uppgifter om de sjukdomar som inverkar på patientens arbets- och funktionsförmåga, om funktionsförmågan, arbetet (arbetsuppgifterna) och adekvat vård och rehabilitering.