:

Hur skicka mail till många utan att de ser varandra Gmail?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skicka mail till många utan att de ser varandra Gmail?
  2. Hur skicka sms till Danmark?
  3. När skickas iMessage som SMS?
  4. Varför blir SMS chatt?
  5. Varför kan jag inte skicka SMS till Danmark?

Hur skicka mail till många utan att de ser varandra Gmail?

Om du skickar ett meddelande och vill dölja mottagarnas e-postadresser kan du lägga till dem i fältet Hemlig kopia. Mottagarna kan inte se att du har lagt till någon i Hemlig kopia. Personer som du har lagt till i fältet Hemlig kopia kan se att de har lagts till där. De ser även mottagarna i fälten Till och Kopia.

Hur skicka sms till Danmark?

När du är utomlands kan du skicka och ta emot sms precis som i Sverige. Så här gör du: Slå knappen + på din mobil, landsnummer och mobilnumret utan första nollan. Exempel: Om du vill skicka ett sms till ett svenskt mobilnummer 070 123 45 67 så slår du + 45 67.

När skickas iMessage som SMS?

De blå meddelandena skickas via iMessage medan de gröna skickas som vanliga SMS. Ett SMS skickas istället via din operatörs vanliga tjänst för meddelanden.

Varför blir SMS chatt?

Google har långsamt rullat ut en funktion som de kallar Chattfunktioner till Android Messages. Den skickar meddelanden över Internet istället för via telenätet och ger moderna chattfunktioner på ett sätt som fungerar mellan olika appar och enheter.

Varför kan jag inte skicka SMS till Danmark?

När du är utomlands kan du skicka och ta emot sms precis som i Sverige. Så här gör du: Slå knappen + på din mobil, landsnummer och mobilnumret utan första nollan. Exempel: Om du vill skicka ett sms till ett svenskt mobilnummer 070 123 45 67 så slår du + 45 67.