:

Varför fungerar inte ringsignalen?

Innehållsförteckning:

 1. Varför fungerar inte ringsignalen?
 2. Hur ändrar man Ringsignal till en låt gratis?
 3. Hur byter man telefonsignal?
 4. Varför hörs inte ringsignalen på iPhone?
 5. Hur man får gratis ringsignaler?

Varför fungerar inte ringsignalen?

Gå till Inställningar > Ljud och vibration/Ljud och skruva upp volymen på Ringsignaler till en lämplig nivå och försök igen. Gå till Inställningar > Ljud och vibration/Ljud, peka på Ringsignal och kontrollera om Ingen har valts. Om Ingen har valts kan du välja en ringsignal.

Hur ändrar man Ringsignal till en låt gratis?

Hämta ringsignaler, SMS-signaler och notisljud i iTunes Store på...

 1. Tryck på Mer och sedan på Signaler i iTunes Store.
 2. Bläddra efter kategori eller tryck på Sök om du vill hitta en viss låt eller artist.
 3. Tryck på en signal om du vill visa mer information eller förhandslyssna på den.

Hur byter man telefonsignal?

Du kan också ändra ringsignal och andra ljud samt om enheten ska vibrera....Ändra ringsignal

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Ljud och vibration. Ringsignal.
 3. Välj en ringsignal.
 4. Tryck på Spara.

Varför hörs inte ringsignalen på iPhone?

Kontrollera ljudet på din enhet Gå till Inställningar > Ljud (eller Inställningar > Ljud och haptik) och dra reglaget Ringsignal och påminnelser fram och tillbaka några gånger. Om du inte hör något ljud eller om högtalarknappen på reglaget Ringsignal och påminnelser är nedtonad kan din högtalare behöva service.

Hur man får gratis ringsignaler?

Hämta ringsignaler, SMS-signaler och notisljud i iTunes Store på...

 1. Tryck på Mer och sedan på Signaler i iTunes Store.
 2. Bläddra efter kategori eller tryck på Sök om du vill hitta en viss låt eller artist.
 3. Tryck på en signal om du vill visa mer information eller förhandslyssna på den.