:

Vad betyder </ div?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder </ div?
  2. Hur många klasser kan jag sätta på ett HTML element?
  3. Vilka två delar består ett HTML-dokument av?
  4. Vad är semantik HTML?
  5. Vad är en entitet i HTML?
  6. Vad betyder footer?
  7. Vad är en header HTML?

Vad betyder </ div?

En div-tagg är en tagg som definierar logiska indelningar av innehållet på en webbsida. Du kan använda div-taggar när du vill centrera innehållsblock, skapa kolumneffekter, skapa olika färgområden och mycket annat.

Hur många klasser kan jag sätta på ett HTML element?

Ett element kan ha en eller flera klasser. Klasserna är separerade av mellanrum och kan inte innehålla mellanslag i sig. Ett element kan endast ha ett ID och det måste vara unikt inom sitt sammanhang (dvs.

Vilka två delar består ett HTML-dokument av?

med sluttagg Den bildar dokumenthuvud som skickas först till webbläsaren från webbservern. I den skickas information om det som bildar själva webbsidan. TITLE och META ingår i dokumenthuvudet. med sluttaggen I den skapar man webbsidans innehåll- text, bilder tabeller etc.

Vad är semantik HTML?

Semantik är vilken betydelse eller mening ett ord har och semantisk HTML är att vi ger våra HTML-element ett namn med betydelse. Ett exempel på detta är att istället för att använda för att beskriva en ett element använder vi eller för att beskriva innehåll och betydelse av elementet.

Vad är en entitet i HTML?

Entiteter. Taggar i HTML börjas med tecknet < och avslutas med >, men hur gör man om man vill använda dessa tecken till annat? Om jag vill säga att 3 är större än 4 eller om jag vill skriva HTML-kod så att den syns? Svaret är entiteter .

Vad betyder footer?

Sidfot - text och annan information nedtill på en sida, skild från huvuddelen av texten.

Vad är en header HTML?

Termen header eller huvud (från engelskan; jfr sidhuvud och brevhuvud, som brukar innehåll adresser, datum, rubrik och sidnummer) är inom datateknik ett avsnitt som är ett tillägg i början av ett meddelande, exempelvis till en datafil eller ett datapaket.