:

Hur kan jag se mina kurser?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan jag se mina kurser?
  2. Vad behöver man för distansutbildning?
  3. Varför är det så viktigt att tänka till med vad man lägger upp på Internet och sociala medier?
  4. På vilket sätt kan internet hjälpa barn och vuxna socialt?
  5. Vart kan jag se mina gymnasiebetyg?

Hur kan jag se mina kurser?

Gå direkt till Utbildningsplattformen. Du hittar tjänsten på följande adress: utbildningar.skolverket.se.

Vad behöver man för distansutbildning?

Du behöver ha tillgång till dator och internet. Du kan välja att studera helt eller delar av din utbildning på distans. En distansutbildning kan genomföras både med och helt utan fysiska träffar.

Varför är det så viktigt att tänka till med vad man lägger upp på Internet och sociala medier?

Uppmana till källkritik i sociala medier Sociala medier ger fler människor möjlighet att få en publik och att delta i det offentliga samtalet, vilket i sig kan vara mycket positivt för demokratin. För den unga generationen är sociala medier en självklarhet och en del av vardagen.

På vilket sätt kan internet hjälpa barn och vuxna socialt?

Att sitta på nätet kan alltså vara socialt och viktigt både för dem som har mycket kompisar i skolan och de som kanske inte har det. Nätet kan också vara en plats att hitta andra barn och unga som har samma intressen eller som delar liknande erfarenheter. Det kan handla både om positiva och negativa upplevelser.

Vart kan jag se mina gymnasiebetyg?

Om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till din skola för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Har du gått på en landstingsskola ska du vända dig till landstingets arkiv.