:

Hur hanterar man felaktiga uppgifter i en journal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hanterar man felaktiga uppgifter i en journal?
  2. När det står fel i journalen?
  3. Hur länge sparas journaler efter dödsfall?
  4. Kan man få ut gamla journaler?
  5. Vad händer med journal när man dör?

Hur hanterar man felaktiga uppgifter i en journal?

Den som antecknar i journalen får bara rätta felaktigheter genom att markera det som är felaktigt och skriva in nya anteckningar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan besluta att en journal eller delar av en journal får förstöras.

När det står fel i journalen?

Om det finns en felaktig uppgift i en patientjournal ska en rättelse göras. En uppgift får alltså inte tas bort eller göras oläslig. Det ska tydligt framgå att det är en rättelse av den felaktiga uppgiften, vem som har gjort rättelsen och när den är gjord.

Hur länge sparas journaler efter dödsfall?

Fem år efter det att en person avlidit eller slutat nian finns journalen inte längre kvar i några arkiv i kommunen. Allt har rensats bort - bortsett från undantagen. Det finns faktiskt tre undantag till. Om du är adoptivbarn, omhändertagen eller ingår i en faderskapsutredning sparas journalerna av rättssäkerhetsskäl.

Kan man få ut gamla journaler?

Beställa handlingar Beställning av äldre handlingar och journaler sker hos Regionarkivet. Din beställning kan göras via telefon, brev, fax eller personligt besök. På Regionarkivets hemsida finns även kontaktformulär där du kan göra din beställning.

Vad händer med journal när man dör?

Journaluppgifter kan bara lämnas ut om patienten eller närstående inte kan ta skada eller påverkas negativt av det. Det står i offentlighets- och sekretesslagen och i patientsäkerhetslagen. En avliden person kan inte ge sitt godkännande till att en närstående får läsa journalen.