:

Vad menas med ledande frågor?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med ledande frågor?
  2. Varför ska man inte ställa ledande frågor?
  3. Vad är skillnaden mellan öppna och slutna frågor?
  4. Vad kan man ställa för frågor till en advokat?
  5. Vad menas med en sluten fråga?
  6. Vad är stängd fråga?

Vad menas med ledande frågor?

En ledande fråga är en fråga som inbjuder till ett visst svar. I praktiken handlar det om att lägga avgörande ord i munnen på den förhörda personen. I huvudförhör är det, till skillnad från i motförhör, inte tillåtet att ställa dessa frågor.

Varför ska man inte ställa ledande frågor?

1. Skriv inte ledande frågor

  • Enkätmisstag nr 1: Frågor ska aldrig formuleras på ett sätt som kan påverka läsaren att luta åt ena eller andra hållet. ...
  • Ordet ”kort” ger direkt svaranden en bild i huvudet. ...
  • Ledande frågor kan också medföra oönskade tillägg till frågan. ...
  • ”Oroade föräldrar” leder bort svaranden från ämnet.

Vad är skillnaden mellan öppna och slutna frågor?

Slutna frågor behövs ibland, men de bör inte vara för många, eftersom de ger personen mindre möjlighet att uttrycka det den tror, tänker eller känner. Öppna frågor skapar däremot det utrymme som ett personcentrerat samtal kräver och personen får höra sig själv. Är du stolt över att du klarat det (sluten fråga)?

Vad kan man ställa för frågor till en advokat?

Hur många mål arbetar man med samtidigt som försvarsadvokat? Vad har den förändring i praxis kring narkotikabrott egentligen inneburit? Varför frias inte fler på grund av invändningen nödvärnsexcess? Vilket är det vanligaste misstaget en advokat gör i sin plädering?

Vad menas med en sluten fråga?

En sluten fråga har färdiga svarsalternativ som den svarande kan välja från, medan en öppen fråga ber den svarande att lämna feedback med sina egna ord. Vi tittar lite närmare på de båda frågetyperna, ser över deras styrkor och svagheter och klargör när den ena eller den andra ska användas.

Vad är stängd fråga?

Öppen fråga menar i pedagogiksammanhang en fråga som inte har givna svarsalternativ. Motsatsen är då en sluten fråga som har två eller flera svarsalternativ, till exempel ja och nej. En öppen fråga kan inledas med "hur gör du när...", "vad anser du om...", "varför..." etc.