:

Vad gör en IT pedagog?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en IT pedagog?
  2. Vad tjänar en IKT pedagog?
  3. Vad krävs för att bli pedagog?
  4. Hur mycket tjänar en it samordnare?
  5. Vad är IKT i förskolan?

Vad gör en IT pedagog?

Förkortningen IKT står för Information-Kommunikation-Teknologi. IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.

Vad tjänar en IKT pedagog?

36 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad krävs för att bli pedagog?

Utbildning. De flesta pedagoger har någon form av eftergymnasial utbildning, ofta är de utbildade lärare, men kan även ha en annan högskole- eller en yrkeshögskoleutbildning. På gymnasiet finns bra grundläggande utbildning på flera program, bl a Barn- och fritidsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Hur mycket tjänar en it samordnare?

46 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är IKT i förskolan?

IKT innebär kommunikation mellan människor och teknik (EDU 2018). IKT handlar om undervisning med digital teknik i förskola och skola. Eftersom att förskolan ska samarbeta med hemmen gällande barns utveckling kan detta vara ett område där pedagogerna får en stor roll gällande barns möjlighet till IKT användning.