:

Hur får man bokstäver på knappsatsen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man bokstäver på knappsatsen?
  2. Hur gör man stora bokstäver på Samsung TV?
  3. Hur gör man stora bokstäver?
  4. Hur skriver man bokstäver på fjärrkontrollen?
  5. Vad betyder knapparna på fjärrkontrollen?

Hur får man bokstäver på knappsatsen?

Du kanske inte ser exakt samma knappar på din telefon, men åtminstone en högtalar- knapp brukar finnas för att inte behöva hålla telefonen mot örat utan tex kunna lägga den på bordet under samtalet och en Knappsats- knapp för att få fram knappsatsen under samtal och ”trycka 2 för svenska osv”.

Hur gör man stora bokstäver på Samsung TV?

Tryck på knappen flera gånger tills rätt bokstav visas på displayen. Exempel: Om du vill skriva bokstaven O trycker du på 6 (som har försetts med bokstäverna ”MNO”). Varje gång du trycker på 6 visas en ny bokstav i displayen, M, N, O, m, n, o och slutligen 6.

Hur gör man stora bokstäver?

Markera den text där du vill ändra skiftläge....Gör något av följande:

  1. Om du vill att den första bokstaven i en mening ska vara versal och resten gemena klickar du på Inledande versal i mening.
  2. Om du vill utesluta versaler från texten klickar du på gemener.
  3. Om du vill göra alla bokstäverna versala klickar du på VERSALER.

Hur skriver man bokstäver på fjärrkontrollen?

Det finns vanligtvis tre bokstäver eller andra tecken på en knapp. När bokstavsinmatning krävs kan du trycka på den knappen en gång för den första bokstaven, trycka två gånger på den andra bokstaven och trycka tre gånger på den tredje bokstaven. På så sätt kan text skrivas med ett minimum antal knappar.

Vad betyder knapparna på fjärrkontrollen?

Tryck på Guide/gul knapp för att få en presentation av alla tv-program som visas på dina kanaler. Tryck på förstoringsglaset för att söka efter ditt innehåll. Långt tryck = för att komma tillbaka till tv-läget från en meny. Kort tryck = gå bakåt ett steg.