:

Vilka är de fem viktigaste dygderna enligt dig?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka är de fem viktigaste dygderna enligt dig?
  2. Hur anser du att man ska leva sitt liv för att vara en god människa?
  3. Kan räknas till dödssynden högmod?
  4. Hur resonerar en Pliktetiker?
  5. Vad är den andra dödssynden?

Vilka är de fem viktigaste dygderna enligt dig?

Dygder: Ärlighet, generositet, mod, tolerans, måttlighet, arbetsamhet, hänsynsfullhet, pålitlighet, lojalitet, vänlighet, vishet, självförtroende, medkänsla, hövlighet, tålamod, …

Hur anser du att man ska leva sitt liv för att vara en god människa?

Aristoteles skulle svara att människan handlar gott för att det är hennes telos, hennes mål. Målet är, enligt dygdetiken, att vara en god människa och leva ett gott liv, snarare än att göra rätt, och det är när människan är god som hon också kan vara lycklig, precis som lyckoforskarna hävdar.

Kan räknas till dödssynden högmod?

De klassiska dödssynderna är en sammanställning av de sju värsta mänskliga egenskaperna som fastställdes år 600 e.v.t. av påven Gregorius I. De bestod av högmod. frosseri, lusta, lättja, vrede, avund samt girighet.

Hur resonerar en Pliktetiker?

Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Immanuel Kant () var en förespråkare av detta synsätt.

Vad är den andra dödssynden?

Den andra dödssynden är den nionde delen i Jan Guillous romansvit Det stora århundradet en berättelse om mänsklighetens största, grymmaste och blodigaste århundrade.