:

Vad kan staten göra för att minska utsläppen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan staten göra för att minska utsläppen?
 2. Vad menas med masskonsumtion?
 3. Hur går växthuseffekten till?
 4. Vad kan staten göra för att förbättra miljön?
 5. Hur påverkar produktion miljön?
 6. Vad menas med att ett land är ett konsumtionssamhälle?

Vad kan staten göra för att minska utsläppen?

Några av de förändringar vi vill se är:

 • Förbjud fossila bränslen. Hela 70 procent av vår klimatpåverkan i Sverige har fossilt ursprung. ...
 • 2 . Ta ansvar för Sveriges alla utsläpp. ...
 • Avskaffa klimatskadliga subventioner. ...
 • Styr mot hundra procent förnybart. ...
 • Minska världens energifattigdom med hjälp av förnybar energi.

Vad menas med masskonsumtion?

Masskonsumtionen är en av anledningarna till klimatförändringar och de försämrade villkoren för livet på jorden. Av alla utsläpp från världens konsumtion står de rikaste 10% av jordens befolkning för hälften. Du som läser detta är troligen en av dem. Vi behöver konsumera varor och tjänster för att kunna leva våra liv.

Hur går växthuseffekten till?

Värmen i växthusgasen återstrålas sedan vid en längre våglängd, som absorberas igen och så vidare. Växthusgaserna gör alltså att en stor del av värmestrålningen stannar kvar längre i atmosfären än den annars skulle göra. Fenomenet kallas för växthuseffekten och den är nödvändig för allt liv på jorden.

Vad kan staten göra för att förbättra miljön?

Regeringens energi-, miljö- och klimatpolitik grundar sig i långsiktighet och principen att det ska vara lätt att agera miljövänligt och energismart. En central del är de satsningar som regeringen gör för att gynna klimatsmarta innovationer, effektiv kollektivtrafik, förnybara bränslen och värdefull natur.

Hur påverkar produktion miljön?

Resursanvändningen och produktionens utsläpp till vatten, mark och luft har stor påverkanmiljö och klimat i både produktionslandet och globalt. Produktionsmetoden, dvs hur textilen är producerad, avgör den totala miljöpåverkan mer än vad fiber- eller materialvalet gör.

Vad menas med att ett land är ett konsumtionssamhälle?

I konsumtionssamhället är det konsumtion som utgör normen. - Det handlar om pris, utbud, infrastruktur och teknik, och inte minst sociokulturella aspekter som mode, normer, identitet och status. Reklam och sociala medier är viktiga influenser, säger Christian Fuentes.