:

Får en sjuksköterska ställa diagnos?

Innehållsförteckning:

  1. Får en sjuksköterska ställa diagnos?
  2. Får en undersköterska ta Blodgruppering?
  3. Vad är ICD 10?
  4. Vad är Kodverk?
  5. Har du rätt att tacka nej till en delegering?

Får en sjuksköterska ställa diagnos?

I allmänhet är det läkare eller tandläkare som ställer diagnos. Men all hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig kunskap om en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en skada kan ställa diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens.

Får en undersköterska ta Blodgruppering?

Blodprov för blodgruppering får endast tas av läkare, sjuksköterska, biome- dicinsk analytiker eller annan personal som fått uppgiften delegerad till sig. 27 Blodtransfusion skall utföras av en legitimerad sjuksköterska.

Vad är ICD 10?

Den svenska versionen av ICD-10 heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning. ICD-10-SE ersatte den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011.

Vad är Kodverk?

Med kodverk avses i detta dokument en fördefinierad uppsättning värden som en användare av ett vårdinformationssystem får välja bland när information ska registreras eller överföras till ett annat system. Ofta presenteras kodverken som rullistor med fasta värden i de olika systemen.

Har du rätt att tacka nej till en delegering?

SVAR: Du har rätt i att huvudregeln i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inte får ske mot någons vilja. Men det kan bli konstigheter på en arbetsplats om någon som har reell kompetens nekar att ta emot en delegering.