:

Hur länge räcker jordens resurser?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge räcker jordens resurser?
  2. Hur kan du minska din egen miljöpåverkan med textilier?
  3. Vilka resurser finns i Sverige?
  4. Vilka tre slag av resurser finns det?
  5. År många resurser?
  6. Hur påverkar textilier miljön?

Hur länge räcker jordens resurser?

Just nu konsumerar världens befolkning som om vi hade 1,7 jordklot. Vi använder 70% mer naturresurser än vad jorden klarar av att återskapa under ett år. Men nu har det alltså för första gången skett ett trendbrott där årets Overshoot Day i år istället skjuts fram en hel månad.

Hur kan du minska din egen miljöpåverkan med textilier?

Att tvätta sliter inte så mycket på miljön men däremot på kläderna. Ta bort enstaka fläckar istället för att tvätta så håller de längre. Släng inte textilier i soporna. Hela och rena kläder och hemtextilier kan du sälja, lämna till klädinsamling eller ge bort.

Vilka resurser finns i Sverige?

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft. Energikonsumtionen är hög men användningen av fossila bränslen är förhållandevis låg. Vattenkraften samt kärnkraft och biobränslen har möjliggjort en minskning av oljeimporten.

Vilka tre slag av resurser finns det?

Betydelsen av ekonomiska resurser En ekonomisk grund- trygghet och möjligheter att välja (bostad, semestermål, fritidsakti- viteter etc.) är därmed centrala indikatorer på barns och ungdomars levnadsnivå. Förutom den omedelbara vikten av ekonomiska resurser kan dessa ha betydelse även på längre sikt.

År många resurser?

Många av dagens människor lever över de tillgångar som finns och utan hållbar utveckling kommer jordens resurser snart att ta slut. Skulle till exempel alla människor använda sig av lika mycket resurser som vi gör i Sverige så skulle det behövas fyra jordklot. Det är ingen hållbar utveckling!

Hur påverkar textilier miljön?

Arbetarna utsätts ofta för hälsoskadliga kemikalier och farliga arbetsmiljöer. Många företag har i dag kontroll över att tillverkningskedjan följer policys och regler, men det finns stor risk att de som inte ställer tillräckliga krav på sina fabriker säljer plagg som tillverkats på ett oschysst sätt.