:

Hur kan sociala medier påverkar vår hälsa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan sociala medier påverkar vår hälsa?
  2. Är sociala medier bra för barn?
  3. Varför ska barn använda sociala medier?
  4. Hur påverkar sociala medier barn och ungdomar?
  5. Vad finns det för fördelar med sociala medier?

Hur kan sociala medier påverkar vår hälsa?

Sociala medier kan leda till ohälsa på grund av den ständiga information om kroppsidealet som sprids samt om det psykiska och fysiska idealet påverkas. Detta påverkar hälsan och leder till riskfaktor för stress (Carlsson, 2010).

Är sociala medier bra för barn?

Hur användningen av sociala medier påverkar självkänslan varierar. Trygga barn är mindre sårbara för negativt gensvar, medan redan utsatta eller känsliga barn kan påverkas mer. Samtidigt behöver inte användandet av sociala medier vara negativt. Tvärtom kan olika chattgrupper och forum på nätet vara en skyddad fristad.

Varför ska barn använda sociala medier?

Enligt den använder nästan 90 procent av unga mellan 16 och 24 år i Storbritannien sociala medier. Forskarna hävdar att unga påverkas av att i sociala medier se bilder på vänner som exempelvis är på semesterresor eller utekvällar.

Hur påverkar sociala medier barn och ungdomar?

Resultatet visar att sociala medier har en negativ påverkan som till exempel försämrad självkänsla och kroppsuppfattning. Överdriven användning av medierna leder till ett beroende som i sin tur kan vara en bidragande faktor till psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna.

Vad finns det för fördelar med sociala medier?

En fördel med sociala medier är dess förmåga att öka en ung persons möjligheter att dela med sig, bry sig och jämföra sig med andra. Det gör att de kan fokusera på saker som alltid har varit viktiga för unga människor: deras hemligheter, image, utseende och osäkerheter.