:

Hur sprids spetälska?

Innehållsförteckning:

  1. Hur sprids spetälska?
  2. Hur blir man smittad av lepra?
  3. Vad orsakar lepra?
  4. Hur många dog av spetälska i Sverige?
  5. Vad är leper?
  6. Kan man bota lepra?

Hur sprids spetälska?

Spetälska orsakas av leprabakterier Man räknar med att tio miljoner människor i världen är leprasjuka. Smittan sprids via luften. Mycket få smittade personer utvecklar sjukdomen. Vid tuberkuloid lepra är sjukdomen begränsad till något enstaka hudområde.

Hur blir man smittad av lepra?

Smittan sprids via luften, och man smittas sannolikt genom att man andas in bakterierna. Dessa utsöndras främst från personer med så kallad lepromatös lepra (se nedan). Sjukdomen drabbar endast människan. Inkubationstiden är lång och det går ofta många år innan sjukdomssymtom utvecklas.

Vad orsakar lepra?

Lepra orsakas av en bakterie som angriper huden och de ytliga nerverna. Slemhinnorna i framförallt näsa och ögon angrips också. Lepra behandlas idag med en kombination av tre slags antibiotika. Om diagnosen ställs tidigt räcker det ofta med sex månaders behandling och skadorna kan minimeras.

Hur många dog av spetälska i Sverige?

Spetälskan är en förskräcklig sjukdom. De stackars sjuka bär dock sin tunga lott med mera jämnmod än man skulle kunna tro. Det finns patienter som varit här i trettio år och dessa äro de mest tåliga. Nu finns här 43 sjuka, 3 har dött sedan jag kom hit.

Vad är leper?

leper {substantiv} utstött {utr.} [ned.] spetälsk {utr.} leprasjuk {utr.}

Kan man bota lepra?

Lepra kan botas med behandling. Behandlingen vid paucibacillär lepra sker med dapson och rifampicin i sex månader. Behandling vid multibacillär lepra är rifampicin, dapson, och clofazimin i tolv månader. Dessa behandlingar erbjuds utan kostnad av Världshälsoorganisationen.