:

Kan man skydda sig mot atombomben?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man skydda sig mot atombomben?
  2. Hur skydda sej mot kärnvapen?
  3. Vad händer vid användning av kärnvapen?
  4. Kan man överleva en kärnvapenattack?
  5. Vad ska man göra vid en kärnvapenattack?

Kan man skydda sig mot atombomben?

Det finns ingen chans att hinna ta skydd mot denna värmestrålning om man inte har blivit förvarnad. Allt som finns på platsen där bomben exploderar smulas sönder och förbränns. Kvar blir rök, gaser och små partiklar som stiger upp i luften och ett svampliknande moln bildas. Strax därefter når tryckvågen fram.

Hur skydda sej mot kärnvapen?

Ta på skyddsmask (gasmask) när du lämnar skydds- rummet för att inte andas in radioaktivt damm. Man kan bli sjuk både av den strålning som kommer direkt från explosionen och den strålning som kommer från nedfallet. Den går genom kläder och tunna husväggar. Tjocka väggar skyddar bäst.

Vad händer vid användning av kärnvapen?

Det bildas en tryckvåg som slår sönder byggnader och människor på flera kilometers avstånd. Trycket påverkar även människor som befinner sig längre bort genom inre skador, såsom blödningar, spräckta trumhinnor och lungskador. Byggnader rasar och glassplitter, tegel och annat material blir till farliga projektiler.

Kan man överleva en kärnvapenattack?

Om en kärnvapenattack skulle ske finns det saker du kan göra för att öka dina chanser att överleva. Om bomberna mot förmodan faller måste du snabbt i säkerhet. Men det kräver en del förberedelser. Om bomberna mot förmodan faller måste du snabbt i säkerhet.

Vad ska man göra vid en kärnvapenattack?

— En kärnvapenexplosion kan leda till radioaktivt nedfall som hamnar på marken. I områden med större nedfall ska man då söka skydd inomhus. Ett vanligt bostadshus ger ett visst skydd, ett flerfamiljshus något bättre och källare eller skyddsrum allra bäst.