:

Hur går det för mål 16?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går det för mål 16?
  2. När ska de globala målen uppnås?
  3. Vad är globalt partnerskap?
  4. När kom Agenda 2030?
  5. Vad händer om vi inte når de globala målen?
  6. Vad innebär genomförande och globalt partnerskap?
  7. What does SDG 16 stand for?
  8. What is goal 16 of the SDGs 2019?
  9. How can UNESCO contribute to the SDG 16?
  10. How many countries are fully compliant with the SDGs?

Hur går det för mål 16?

Delmål 16.4 | Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden. Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

När ska de globala målen uppnås?

Vad är Globala målen? Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.

Vad är globalt partnerskap?

Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

När kom Agenda 2030?

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Vad händer om vi inte når de globala målen?

Agenda 2030 och Globala målen är inte juridiskt bindande, utan ett frivilligt åtagande som alla FN:s medlemsländer förbundit sig till. Det betyder att inget land eller regering kan straffas om målen inte uppnås till 2030.

Vad innebär genomförande och globalt partnerskap?

Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.

What does SDG 16 stand for?

Sustainable Development Goal 16 ( SDG 16 or Global Goal 16) is about "peace, justice and strong institutions."

What is goal 16 of the SDGs 2019?

Progress of goal 16 in 2019. Advances in ending violence, promoting the rule of law, strengthening institutions and increasing access to justice are uneven and continue to deprive millions of their security, rights and opportunities and undermine the delivery of public services and broader economic development.

How can UNESCO contribute to the SDG 16?

UNESCO has revealed diverse contributions to improve the scope of SDG 16 including: UNESCO's communication and information sector is responsible for targets 16.3 (access to justice), 16.5 (anti-corruption and transparent and accountable institutions).

How many countries are fully compliant with the SDGs?

In 2018, a total of 39 per cent of all countries had in place an institution that was fully compliant with the internationally agreed standard, seven countries more than was the case in 2015.