:

Vad gör en försäljningsansvarig?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en försäljningsansvarig?
 2. Vad krävs för att bli försäljningschef?
 3. Vad anser du vara viktigt för bra kundkommunikation och hur uppnår du det?
 4. Hur blir jag en bra säljare?
 5. Vad är ditt bästa tips på hur du skulle hantera en missnöjd gäst?

Vad gör en försäljningsansvarig?

I försäljningschefens ansvar ingår arbetsuppgifter som försäljningsplanering, organisation, prioriteringar, säljutbildning, prognos och budget. Att kunna motivera sina medarbetare och veta hur prestation hänger samman med motivation är också en viktig del av arbetet som försäljningschef.

Vad krävs för att bli försäljningschef?

IHM Säljledning är en bred och praktisk utbildning för dig som idag antingen har eller är på väg att få roller som försäljningschef, säljledare/-coach, marknadschef med säljledningsansvar, VD för säljbolag, eller kvalificerad säljare/KAM med ansvar för externa säljkanaler.

Vad anser du vara viktigt för bra kundkommunikation och hur uppnår du det?

För att lyckas med relevant kundkommunikation överhuvudtaget behöver du känna din kund. Du behöver förstå deras utmaningar och deras behov, men även känna dina kontaktpersoner på ett personligt plan. Så fort ni blir fler än en på ditt företag måste ni ha ett bra sätt att hantera all den informationen.

Hur blir jag en bra säljare?

Här har du en lista på ett antal områden som du behöver bli bra på för att bli en riktigt bra säljare:

 1. Lyssna, lyssna, lyssna. Kanske en av de största ”sanningarna” inom försäljning är att bra säljare pratar mycket. ...
 2. Läs på ...
 3. Kopiera. ...
 4. Be om feedback. ...
 5. Bjud på kunskap. ...
 6. Lär känna dina kunder. ...
 7. Träna. ...
 8. Fråga om ordern.

Vad är ditt bästa tips på hur du skulle hantera en missnöjd gäst?

hanterar du en missnöjd kund

 1. Lyssna, lyssna, lyssna. Första steget är att låta kunden prata av sig. ...
 2. Fråga om det är något mer. När du tror att du lyssnat klart ska du fråga om det är något mer kunden vill berätta. ...
 3. Bekräfta. ...
 4. Var generös. ...
 5. Fråga hur kunden vill bli kompenserad.