:

Hur gör man en värdekedja?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en värdekedja?
  2. Vad är värdenätverk?
  3. Vad menas med ett företags kärnkompetens?
  4. Vilka tre grupper av resurser köper ett företag?
  5. Vad är en värdeflödesanalys?
  6. Varför värdeflödesanalys?
  7. Vilka är de tre produktionsfaktorerna?

Hur gör man en värdekedja?

Genom att ett företag utför de olika aktiviteterna på ett effektivt sätt kan ett högre kundvärde genereras. Flera olika enheter inom ett företag utgör tillsammans grunden för värdekedjan. Enheternas huvudsakliga syfte handlar om att skapa kundvärde genom att maximera deras prestation.

Vad är värdenätverk?

Värdenätverk kan ses som ett exempel på ett ekonomiskt ekosystem, där leverantörer, kunder, partnerföretag, alliansmedlemmar, samarbetar för att skapa värde.

Vad menas med ett företags kärnkompetens?

Kärnkompetens (eng. core competence) avser ett företags unika kompetens som ger ett stort kundvärde hos slutprodukten. Kärnkompetensen är en viktig källa till företags konkurrenskraft. Att arbeta strategiskt med försörjningen av sådan kompetens är avgörande för alla företag och organisationer.

Vilka tre grupper av resurser köper ett företag?

Vilka tre grupper av resurser köper ett företag? Varor, tjänster och investeringar.

Vad är en värdeflödesanalys?

Värdeflödesanalys (VSM – Value Stream Mapping) är en metod inom Lean för att identifiera utmaning- ar inom material- och informationsflöden. MiniMI- FA-workshoppen baseras på värdeflödesanalys och syftar till att ge förbättringar med fokus på ledtid, kvalitet och lagernivå, tre viktiga nyckeltal inom återtillverkning.

Varför värdeflödesanalys?

Med en värdeflödesanalys får man en tydlig bild över vilka förbättringar som behövs för att verksamheten ska kunna ta fram värde till kund på ett effektivt sätt. Värdeflödesanalys ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Vilka är de tre produktionsfaktorerna?

Ofta nämns produktionsfaktorerna arbetskraft, naturtillgångar och kapital. Ibland särskiljer man även humankapital (kunskap).