:

Vad är en lärares arbetsuppgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en lärares arbetsuppgifter?
 2. Vad har du för styrka som lärare?
 3. Vilka kompetenser krävs av en lärare?
 4. Vad behöver man som lärare?
 5. Vad kännetecknar en bra pedagog?
 6. Vad är en bra pedagog intervju?

Vad är en lärares arbetsuppgifter?

Efter arbetet med att ge nomföra undervisning är administrativt och praktiskt kringarbete, planering av undervisningen, bedömning och dokumentation av elevers utveckling samt omsorg och ordning de fyra arbetsuppgifter som grundskollärarna rapporterar är de mest framträdande i deras yrkesvardag.

Vad har du för styrka som lärare?

15 egenskaper en lärare ska ha – enligt arbetsgivarna

 • Engagerad.
 • Samarbetsförmåga.
 • Flexibel.
 • Kreativ.
 • Tydlig ledare.
 • Stabil.
 • Kommunikativ.
 • Förmåga att motivera.

Vilka kompetenser krävs av en lärare?

Arbetsgivarna: 15 kompetenser en lärare ska ha

 • Lärarlegitimation 77 %
 • Pedagogisk 28 %
 • Positiv 26 %
 • Kreativ 25 %
 • Flexibel 24 %
 • Driven 23 %
 • Nyfiken 20 %
 • Ansvarsfull 14 %

Vad behöver man som lärare?

Alla lärare oavsett inriktning läser 60 högskolepoäng (ett år) utbildningsvetenskap och 30 högskolepoäng (en termin) verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU ska ske inom relevant ålderskategori och skolform eller verksamhet och i relevanta ämnen eller ämnesområden.

Vad kännetecknar en bra pedagog?

När man frågar människor vilka kvaliteter som utmärker en duktig pedagog får man många intressanta svar. En god lyssnare, god simultanförmåga, att i första hand se till barnets välmående, att skolgången ger mätbara resultat, att man anpassar undervisningen efter individens unika behov.

Vad är en bra pedagog intervju?

Analysen av intervjusvaren har resulterat i sex rubriker: Relationen mellan lärare och elev, utbildning och fortbildning, ett kall, motivation och engagemang, att tycka om sitt arbete samt erfarenhet. Vid diskussionen betonas betydelsen av relationen mellan pedagogen och eleverna.