:

Vad är en projektorganisation?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en projektorganisation?
  2. Vilka företag använder funktionsorganisation?
  3. Vad är produktionsorganisation?
  4. Vad är en Processorganisation?
  5. Vilka funktioner bör finnas i en projektorganisation?
  6. Vilka sitter i styrgruppen?
  7. Vilka för och nackdelar har den jämför den med annan organisationsform?
  8. Vilka är de viktigaste för och nackdelar med en funktionsorganisation?

Vad är en projektorganisation?

Traditionellt delas projektorganisationen in i två delar: styrande och utförande. Den styrande delen beslutar medan den utförande ansvarar för att besluten verkställs – att jobbet blir gjort. I projektens styrande organisation hittar du roller som projektägare, projektbeställare och styrgrupp.

Vilka företag använder funktionsorganisation?

De flesta stora företag som arbetar med något där det finns rutiner och alltid samma uppgifter brukar vara strukturerade enligt en funktionsorganisation. En verksamhet som är organiserad enligt en funktionsorganisation har då valt att dela upp verksamheten i avdelningar.

Vad är produktionsorganisation?

En organisationsform som innebär att företaget är organiserat efter de produkter man säljer, tillverkar eller bearbetar på annat sätt. Produktorganisation förekommer främst i företag som arbetar med produkter som är väldigt olika och som vänder sig till olika marknader.

Vad är en Processorganisation?

En processorganisation ämnar till att utföra varje process i företaget med så hög kvalitet och resultat som möjligt, genom att samtidigt använda så lite resurser som möjligt. På så sätt vill man effektivisera sitt arbete.

Vilka funktioner bör finnas i en projektorganisation?

planera, leda och fördela arbetet inom projektet. ha ett budgetansvar inom ramen för projektet och förfoga över projektets resurser. löpande återrapportera till projektägare och ev. styrgrupp, samt lägesrapportera till finansiär.

Vilka sitter i styrgruppen?

En styrgrupp består av nyckelpersoner för ett projekt och har direkt eller indirekt påverkan på projektet. Det kan exempelvis vara linjechefer, resursägare eller projektsponsorer. Projektledaren och projektägaren är i nästan alla fall också med i styrgruppen.

Vilka för och nackdelar har den jämför den med annan organisationsform?

Varje organisationsform har olika fördelar och det är alltså beroende på vad man arbetar med som man kan välja en lämplig organisationsform. Många stora matvarukedjor väljer oftast att arbeta utifrån en produktorganisation, då har man olika avdelningar för olika produkter som exempelvis ”kött”, ”fisk”, och ”mejeri”.

Vilka är de viktigaste för och nackdelar med en funktionsorganisation?

Den främsta nackdelen med funktionsstrukturen är svårigheten att samordna verksamhetens leveranser mot kunden och undvika suboptimeringar på funktionsnivå. Många funktionsorganisationer bedriver en nästintill tröstlös kamp för att bygga ”en kultur”.