:

När ska man åka in för hjärnskakning?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man åka in för hjärnskakning?
  2. Hur lång tid tar det innan hjärnskakning går över?
  3. Kan man ta Värktablett vid hjärnskakning?
  4. Kan man ta Ipren om man har hjärnskakning?
  5. Hur många hjärnskakningar är farligt?

När ska man åka in för hjärnskakning?

Sök också vård om du efter en konstaterad hjärnskakning vilat i två veckor men symtomen fortfarande inte gått över. Sök vård akut genom att ringa 112 om något av följande stämmer in: Den som slagit i huvudet vaknar inte inom en minut. Den som slagit i huvudet får kramper eller är förvirrad.

Hur lång tid tar det innan hjärnskakning går över?

Vid en konstaterad hjärnskakning som inte ger anledning att misstänka en allvarlig skada finns ingen särskild behandling att ge. De flesta blir helt återställda inom några veckor med hjälp av vila. I mer ovanliga fall kan yrsel, huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter ge mer långvariga besvär.

Kan man ta Värktablett vid hjärnskakning?

Hjärnskakning En hjärnskakning orsakar inte medvetslöshet. Även huvudvärk, illamående och balanssvårigheter hör till symtomen. Vanligen varar symtomen från några minuter till en timme, men ibland kan symtomen fortsätta i lindrigare grad i flera dygn. För eventuell värk passar paracetamol som medicinering.

Kan man ta Ipren om man har hjärnskakning?

Vid huvudvärk kan du ta receptfria smärtstillande tabletter, såsom paracetamol. Undvik läkemedel som ökar blödningsrisken, t. ex. Magnecyl®, Treo®, Ipren®, Diklofenak®.

Hur många hjärnskakningar är farligt?

Enstaka hjärnskakningar klarar vi alla av. Blir det många smällar som upprepas många gånger från unga år tills du är 40 under en lång idrottskarriär, det mår hjärnan inte bra av. Niklas Marklunds forskargrupp gör också experimentella studier på försöksdjur för att testa nya behandlingar.