:

Hur prioriterar polisen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur prioriterar polisen?
  2. Är polisen statlig?
  3. Vad gör polisen mot organiserad brottslighet?
  4. När och hur får polisen ingripa?
  5. Hur är polisen organiserade?

Hur prioriterar polisen?

Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Är polisen statlig?

Polisen blir statlig i hela Sverige Genom beslut vid 19 års riksdagar beslutades det att polisen i Sverige skulle bli statligt styrd från år 1965. I samband med det minskades antalet polisdistrikt från över 5. Rikspolisstyrelsen skapades för att vara en samordnande myndighet för polisen.

Vad gör polisen mot organiserad brottslighet?

Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

När och hur får polisen ingripa?

Hotas någon direkt av brott, har polisen att fylla sin uppgift att förebygga brott. Men kan den enskilde icke konkretisera sitt behov av skydd genom att peka på ett aktuellt omedelbart förestående brott som hotar honom har han små utsikteratt erhålla polisens hjälp.

Hur är polisen organiserade?

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen. Totalt består myndigheten av nästan 34 000 medarbetare.