:

Hur kan man jobba med hållbarhet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man jobba med hållbarhet?
 2. Vilka miljöproblem finns idag på arbetsplatsen?
 3. Hur arbetar ni med hållbarhet?
 4. Varför är det viktigt att jobba med hållbarhet?
 5. Vad innebär hållbarhetsfrågor?

Hur kan man jobba med hållbarhet?

Välj en arbetsgivare som faktiskt aktivt driver en hållbar utveckling. Det är lätt att bli förförd över fin marknadsföring och fina ord om hållbarhetsarbetet som har gjorts, men det är många företag som blir svävande kring skarpa mål och vad de ska göra framåt.

Vilka miljöproblem finns idag på arbetsplatsen?

 • Arbete på hög höjd.
 • Markarbete och grundläggning.
 • Arbete under jord, i tunnlar, brunnar och rör.
 • Arbete med tunga byggelement.
 • Arbete intill vägar och spår.
 • Rivning.
 • Arbete med brandrisk.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Tillsammans med vår stora kundbas kan vi få en stor inverkan genom de åtgärder vi vidtar. - För att lyckas behövs kvalitetsmässig data, trovärdiga metoder och ledarskap. Dessutom, hållbarhet är ingen tävling utan samarbete är en avgörande faktor för att verklig förändring skall ske tillräckligt fort.

Varför är det viktigt att jobba med hållbarhet?

Hållbarhet är en källa till möjligheter, innovation och ger konkurrensfördelar. Utöver det handlar det om ett företags förmåga att hantera nuvarande och kommande risker vilket inte bara påverkar den framtida förmågan att generera vinst till sina aktieägare men också påverkar värderingen av bolaget.

Vad innebär hållbarhetsfrågor?

Att jobba för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter.