:

Vad kan män göra för att undvika arbetsolyckor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan män göra för att undvika arbetsolyckor?
 2. Hur kan män undvika och förebygga olyckor?
 3. Vad kan män göra för att minska trafikolyckor?
 4. Vilka är de vanligaste skadorna för maskinförare?
 5. Vad ska man göra vid ett olycksfall på en arbetsplats?
 6. Vad kan män göra för att minska rattfylleri?
 7. Hur många som dör i trafiken är alkoholpåverkade?
 8. Hur ska jag agera vid ett olycksfall?

Vad kan män göra för att undvika arbetsolyckor?

För att undvika den typen av olyckor är det viktigt att det finns halkskydd och att man har bra skor. Vid arbete på hög höjd ska det finnas skyddsräcken och man ska använda fallskydd. Arbetsolyckor på grund av tunga lyft och överansträngning är också vanligt, inte minst inom vård och omsorg .

Hur kan män undvika och förebygga olyckor?

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för att undvika fall och fallskador. Du bör träna både styrka och balans. Styrketräning ökar muskelstyrkan och dessutom minskar risken att skadas allvarligt om du ändå skulle ha oturen att falla. Balansträning har stor betydelse för att minska risken för fall.

Vad kan män göra för att minska trafikolyckor?

Åtgärder för att minska olycksrisken

 1. göra vägarna lagom breda.
 2. hastighetssäkra övergångsställen.
 3. se till att sidoområdena är fria.
 4. välja lämpliga beläggningar på gång- och körytor.
 5. använda rätt höjd på kantstenen.
 6. sätta upp vägräcken där det behövs.
BE

Vilka är de vanligaste skadorna för maskinförare?

De vanligaste arbetsskadorna år 2001: Fallolyckor, i och ur maskin cirka 30% av alla arbetsolyckor Fordonsolyckor cirka 15% Maskin eller föremål i rörelse cirka 15% Plötslig överbelastning cirka 9% Hanteringsskador cirka 9% Under 2001 dog fyra maskinförare i jobbet. Det motsvarar en risk på ungefär 1 på 4.500 förare.

Vad ska man göra vid ett olycksfall på en arbetsplats?

Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord. Det gäller både om det handlar om ett olycksfall eller en skada som kommit efter en tid.

Vad kan män göra för att minska rattfylleri?

20 Minskat rattfylleri

 1. Gör Sverige till försöksland för obligatoriskt alkolås i EU.
 2. Öka kontrollen av trafiknykterheten.
 3. Skärp påföljderna för rattfylleri.
 4. Förbjud så kallad ”eftersupning”.
 5. Satsa på utbildning vid riskerna med alkohol.
 6. Gör personutredning obligatorisk vid rattfylleri.

Hur många som dör i trafiken är alkoholpåverkade?

Alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor Av Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor framgår att antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare årligen är omkring 20 personer, vilket utgör cirka 20–25 procent av de omkomna personbilsförarna.

Hur ska jag agera vid ett olycksfall?

När du pratar med 112 - larmcentralen

 1. vilken typ av olycka det är.
 2. var olyckan inträffat.
 3. hur många skadade det är och deras ålder.
 4. om det finns någon form av fara på platsen, t ex läckande gas, skadade kraftledningar eller brinnande bilar.