:

Hur byter man studieort?

Innehållsförteckning:

  1. Hur byter man studieort?
  2. Kan man ta bort kurser?
  3. Kan man byta ut kurser?
  4. Är det möjligt att byta universitet?
  5. Kan man byta till ett annat universitet?
  6. Vilka ämnen kan man byta ut?
  7. Måste man ha 2500 poäng?

Hur byter man studieort?

Det man vanligtvis behöver göra för att ansöka om byte av studieort är att fylla i en blankett, som heter “Ansökan till senare del av program”. Ibland används däremot ingen särskild blankett, utan då ansöker man på antagning.se med speciella anmälningskoder.

Kan man ta bort kurser?

Man kan inte ta bort några kurser från sitt gymnasieprogram. På Naturvetenskapsprogrammet är det obligatoriskt att läsa moderna språk 100 poäng. Du behöver inte välja till fler språkkurser i ditt individuella val men du måste läsa den kursen som är obligatorisk.

Kan man byta ut kurser?

Man kan tyvärr inte ta bort eller byta ut kurser från gymnasiebetyget. Däremot kan du göra en prövning för att höja ditt betyg. Prövning på Komvux innebär att man läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet.

Är det möjligt att byta universitet?

Byta högskola Det kan finnas en möjlighet att fortsätta läsa samma program men byta universitet eller studieort. Vanligtvis behöver du då kontakta universitetet som du vill byta till och fylla i en blankett för ansökan till senare del av program.

Kan man byta till ett annat universitet?

I vissa fall kan det gå att byta universitet eller högskola. Det brukar gå bra att byta om det program eller den kurs du läser har likadant upplägg som det program eller den kurs du vill byta till, under förutsättning att det finns lediga platser på utbildningen du vill byta till.

Vilka ämnen kan man byta ut?

Inga kurser får, normalt sett, "bytas ut", utan du får VÄLJA kurser inom Programfördjupningen och inom Individuellt val - av de kurser som din skola kan erbjuda.

Måste man ha 2500 poäng?

2250 av 2500 poäng är vad som krävs för att man ska uppnå gymnasieexamen i den vanliga gymnasieskolan. Det innebär att man kan vara underkänt i 250 poäng och ändå få gymnasieexamen bara man inte har underkänt i någon av de kurser som krävs för gymnasieexamen. På Komvux krävs att man läser färre kurser, 2400 poäng.