:

Var kommer tuberkulos ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Var kommer tuberkulos ifrån?
  2. Kan man bli av med tuberkulos?
  3. När började man vaccinera mot tbc i Sverige?
  4. Hur vet man om man har tuberkulos?
  5. Vad är orsaken till tuberkulos?
  6. Hur sprids tuberkulos genom luften?
  7. När började tuberkulos diagnostiseras?

Var kommer tuberkulos ifrån?

Tuberkulos, ofta förkortad TBC eller TB, är en infektionssjukdom som vanligtvis orsakas av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulos drabbar framför allt lungorna men kan även angripa organ som centrala nervsystemet, könsorganen, blodomloppet, skelettet, leder eller huden.

Kan man bli av med tuberkulos?

Tuberkulos som upptäcks i tid kan nästan alltid botas med hjälp av antibiotika. Det är nödvändigt att kombinera flera läkemedel för att minska risken för att bakterierna utvecklar resistens, det vill säga motståndskraft, mot de vanligaste tbc-läkemedlen.

När började man vaccinera mot tbc i Sverige?

1921 - Tuberkulosvaccinets genombrott. BCG-vaccinet, antibiotika och bättre levnadsförhållanden gjorde att tuberkulos minskade kraftigt fram till 1990-talet.

Hur vet man om man har tuberkulos?

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvettningar, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än tre veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

Vad är orsaken till tuberkulos?

Tuberkulos drabbar framför allt lungorna men kan även angripa organ som centrala nervsystemet, könsorganen, blodomloppet, skelettet, leder eller huden. Tuberkelbakterien upptäcktes och renodlades 1882 av Robert Koch, som genom djurexperiment även påvisade att den var orsaken till tuberkulos.

Hur sprids tuberkulos genom luften?

Tuberkulos förebyggs genom screeningtester och vaccinering, oftast med BCG -vaccin. Tuberkulos sprids genom luften när människor med sjukdomen hostar, nyser eller spottar. En fjärdedel av världens befolkning har infekterats med M. tuberculosis och infektionstakten uppskattas till en person per sekund i världen.

När började tuberkulos diagnostiseras?

Den pulmonella formen som associeras med tuberkelbakterierna etablerades som en patologi av Richard Morton 1689, men på grund av att sjukdomen har så många symtom identifierades tuberkulos som en enskild sjukdom först under 1820-talet och sjukdomen benämndes "tuberkulos" först 1839 av Johann Lukas Schönlein.