:

Hur kan man hjälpa en person i kris?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man hjälpa en person i kris?
 2. Kan hjälpa deppig?
 3. Hur får man bort nedstämdhet?
 4. Vad kan man skriva som tröst?
 5. Vilka reaktioner är vanliga i reaktionsfasen?

Hur kan man hjälpa en person i kris?

Några konkreta råd och tips:

 1. Umgås och försök skapa trygghet även om personen inte vill prata om sin oro eller sitt mående. ...
 2. Ha tålamod. ...
 3. Erbjud dig att hjälpa till med praktiska saker som kan underlätta vardagen.
 4. Hjälp personen att finna rätt hjälp. ...
 5. Respektera den drabbades handlingar och reaktioner.

Kan hjälpa deppig?

Du kan erbjuda dig att hjälpa till att boka en tid eller följa med på besöken. Hjälp personen att byta fokus. Det är vanligt att personer som mår dåligt fastnar i att älta samma saker eller oroar sig överdrivet mycket. Då kan personen behöva hjälp att byta fokus så att den får tänka på något annat en stund.

Hur får man bort nedstämdhet?

Tips för att hantera nedstämdhet

 1. Aktivera dig. Om du märker att du ängar mycket tid åt grubblerier eller ältande kan det vara hjälpsamt att aktivera dig med kroppen och sinnena. ...
 2. Undvik att styras av känslomässigt undvikande (ångest) ...
 3. Håll fast i rutiner. ...
 4. Kost. ...
 5. Sömn. ...
 6. Rör på dig. ...
 7. Dagsljus. ...
 8. Engagera dig i andra/socialt.

Vad kan man skriva som tröst?

Så prova att säga just det: ”Jag vet inte vad jag ska säga. Jag önskar att jag kunde göra något som får dig att må bättre. Jag är så ledsen att du måste gå igenom detta”.

Vilka reaktioner är vanliga i reaktionsfasen?

Starka känslor som rädsla, ilska och ångest och kraftiga växlingar mellan dem är typiska i reaktionsfasen.