:

Hur gör man fossilfri vätgas?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man fossilfri vätgas?
 2. Kan vätgas ersätta naturgas?
 3. Hur transporterar man vätgas?
 4. Är vätgas fossilfri?
 5. Hur gör man fossilfritt stål?
 6. Kan vindkraft lagras?
 7. I vilken form förvaras vätgasen i bilens tank?
 8. Hur utvinna vätgas?
 9. När är vätgas fossilfritt?
 10. Var tillverkas fossilfritt stål?
 11. Hur fungerar HYBRIT?

Hur gör man fossilfri vätgas?

Ett bättre sätt att tillverka vätgas är genom elektrolys. I en elektrolysör spjälkar man vatten till vätgas och syre med hjälp av el. Använder man el från förnybara källor som sol eller vind brukar vätgasen kallas ”grön”, det vill säga fossilfri.

Kan vätgas ersätta naturgas?

Vätgasen kan bland annat användas inom processindustrin för att ersätta fossil energi. Vid produktion av exempelvis stål använder man idag stora mängder kol eller naturgas som reagerar kemiskt med järnmalmen.

Hur transporterar man vätgas?

Vätgas transporteras främst med last- eller tankbil till användarna. I dag används vätgas främst inom industrin. Men på många håll i världen testas den nu bland annat som fordonsbränsle. En av vätgasens fördelar är att den kan framställas från alla energikällor, såväl förnybara som fossila och kärnkraft.

Är vätgas fossilfri?

Självklart är det mycket viktigt att den vätgas som används är fossilfri. Det säkerställs genom att använda fossilfri elektricitet när vatten delas upp i väte och syre genom elektrolys.

Hur gör man fossilfritt stål?

2. Vad är fossilfritt stål? Fossilfritt betyder att en produkt eller tjänst har skapats utan att använda fossila bränslen eller fossila råvaror. Fossilfritt stål tillverkas genom att använda fossilfria energikällor, och utan att orsaka koldioxidutsläpp.

Kan vindkraft lagras?

I Tyskland testar Uniper även så kallade power-to-gas-tekniken. Den innebär att vindkraft omvandlas till vätgas, vilket gör att vi kan lagra den energi som inte förbrukas när den produceras.

I vilken form förvaras vätgasen i bilens tank?

Dominerande metod idag är att lagra vätgas i trycktankar vid 350 bar (primärt tunga fordon) och 700 bar (primärt lätta fordon). Tankarna håller upp till 20 år och vid lägre tryck är antalet tillåtna tankningar mycket stort medan det vid 700 bar är maximalt 5 000 gånger.

Hur utvinna vätgas?

Vätgas kan produceras via elektrolys av vatten men måste lagras under högt tryck. Väte kan lagras i flytande form eller trycksatt i gasform i behållare eller bergrum. För att få väte flytande måste det kylas ner till -253 ºC, vilket är mycket energikrävande och dyrt.

När är vätgas fossilfritt?

Vätgas baserad på förnybar el beräknas vara billigare än vätgas med fossilt ursprung före 2030 och i strategin föreslås att enbart fossilfri vätgas ska premieras. Utbyggnad av infrastrukturen för vätgas i landet kan påskyndas genom att etablera sektoröverskridande lokala och regionala vätgaskluster.

Var tillverkas fossilfritt stål?

Samtidigt behöver världen järnmalm för att tillverka stål. En omställning är nödvändig. HYBRIT är ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall med målet att skapa en helt fossilfri process för järn- och ståltillverkning.

Hur fungerar HYBRIT?

HYBRIT-processen innebär att syret tas bort från järnmalmen med hjälp av vätgas. Reduktionen sker vid lägre temperatur och resultatet blir så kallad järnsvamp (direktreducerat järn). Järnsvampen smälts i en ljusbågsugn, som drivs med elektricitet. Ljusbågsugnen kallas även EAF (Electric Arc Furnace).