:

Vem äger de vilda djuren?

Innehållsförteckning:

  1. Vem äger de vilda djuren?
  2. Vilka vilda djur kan man äta?
  3. Är vilt bra för miljön?
  4. Vad ska man göra om man hittar en död räv?
  5. Vad är fredat vilt?
  6. Vilka rovdjur kan man äta?
  7. Är viltkött klimatsmart?
  8. Vilket kött är sämst för miljön?

Vem äger de vilda djuren?

Ett antal däggdjur och fåglar med särskilt högt naturvärde ingår i statens vilt. Om de påträffas döda i naturen, ska det rapporteras till Polisen för transport till Naturhistoriska riksmuseet. På dessa sidor beskrivs alla djur som tillhör statens vilt så att du kan identifiera det djur du hittat.

Vilka vilda djur kan man äta?

Älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin och mufflon.

Är vilt bra för miljön?

Hur miljövänligt är viltkött? Eftersom vilda djur normalt inte matas finns ingen miljöpåverkan från deras foderproduktion. Om man betraktar älgar och andra idisslare i våra skogar som en del av ekosystemet räknas deras utsläpp av växthusgasen metan som naturliga.

Vad ska man göra om man hittar en död räv?

Djurkroppen ska skickas in till SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet, som bägge tar emot statens vilt.

Vad är fredat vilt?

3 § Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat, gäller fredningen också dess ägg och bon.

Vilka rovdjur kan man äta?

Växtätare, allätare eller köttätare En del djur är växtätare, till exempel harar och rådjur. Andra, till exempel järven och björnen äter lite allt möjligt. Järven jagar själv eller så äter den as, alltså djur som något annat rovdjur har fällt. Vargen, kungsörnen och lodjuret äter kött.

Är viltkött klimatsmart?

På grund av att det inte går åt någon extra odlingsmark för vilda djur, även om både hjort och vildsvin i stor utsträckning livnär sig på odlade grödor, så bedöms de extra växtgasutsläppen som små. Det finns studier som visar att exempelvis vildsvin har ett klimatavtryck som ligger långt under kycklingkött.

Vilket kött är sämst för miljön?

Nötkött har störst klimatpåverkan per kilo bland köttslagen, följt av lammkött, som i sin tur ligger högre än griskött. Kycklingkött är det köttslag som påverkar klimatet minst per kilo. Nötkött som kommer från mjölkkor har mindre miljöpåverkan per kilo kött än nötkött som kommer från djur som bara producerar kött.