:

Har vi brist på vatten i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Har vi brist på vatten i Sverige?
  2. Hur stor del av vår kropp består av vatten?
  3. Vilket land har världens renaste vatten?
  4. Var är det bevattningsförbud i Sverige?
  5. Vilka kommuner har vattenbrist?

Har vi brist på vatten i Sverige?

Stora delar av Sverige har under 2016, 20 upplevt långa perioder med mycket mindre nederbörd än normalt. Det har lett till låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Vattenbrist påverkar både dricksvattenförsörjning och förutsättningar för jord- och skogsbruk, industri och turism.

Hur stor del av vår kropp består av vatten?

En vuxen människa består av cirka 60 procent vatten, för nyfödda är siffran hela 80 procent.

Vilket land har världens renaste vatten?

Världens bästa, lättast tillgängliga och renaste vatten finns i Finland. Det gäller såväl det vatten som kommer ut ur kranen som det vatten som rinner i landets floder och det vatten som lämnar reningsverken. FN-organisationen UNESCO har bedömt 122 länders vattenkvalitet.

Var är det bevattningsförbud i Sverige?

Håll koll på din kommuns webbplats. Du hittar även aktuella bevattningsförbud på Svenskt vattens webbplats. Svenskt vatten är en branschorganisation för V/A -organisationer, såsom kommuner.

Vilka kommuner har vattenbrist?

Läs mer om vad som gäller beträffande bevattningsförbud, vattenbesparing och vattenbrist via respektive länk.

  • Borgholms kommun (Fr om 1/5 - 30/8)
  • Gnesta kommun (Tätorten)
  • Karlskrona kommun (Delar av kommunen fr o m 20/5)
  • Nyköpings kommun (Fr o m 1/6. Edstorp, Råby, Stavvik)
  • Region Gotland (Visby och delar av ön fr.