:

Hur bevarar vi skogen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bevarar vi skogen?
  2. Vad händer om skogen försvinner?
  3. Varför bevara skogen?
  4. Hur och vart jobbar vi skogen?
  5. Vad använder människor skogen till?
  6. Varför ska vi skydda skogen?

Hur bevarar vi skogen?

Skogarna kan bevaras på flera sätt. Många markägare väljer att avsätta dessa områden frivilligt. Det finns också vissa möjligheter att få ersättning för att bevara områden genom formellt skydd, så kallat områdesskydd. Till formellt skydd räknas bland annat naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Vad händer om skogen försvinner?

När skog huggs ner och i slutänden bränns eller förmultnar snabbare än ny skog hinner växa upp blir resultatet att mängden koldioxid i atmosfären ökar. Det bidrar till att öka växthuseffekten på samma sätt som förbränning av olja, kol och andra fossila bränslen gör.

Varför bevara skogen?

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Hur och vart jobbar vi skogen?

Vi-skogen har ett 10-tal anställda på huvudkontoret i Stockholm som arbetar med programhandläggning, kommunikation, insamling, ekonomi, personalfrågor, med mera. I våra verksamhetsländer Rwanda, Uganda, Kenya och Tanzania arbetar ett hundratal personer.

Vad använder människor skogen till?

Skogen har ett stort värde för rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism. Ett av Skogsstyrelsens uppdrag är att arbeta för att dessa sociala värden i skogen ska värnas. Skogens sociala värden är de värden som skapas av människors upplevelser.

Varför ska vi skydda skogen?

Skydda skogen - nu! Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!