:

Hur man delar med decimaltal?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man delar med decimaltal?
  2. Hur ställer man upp bråk?
  3. Hur använder man liggande stolen?
  4. Vad är hälften av 1 9 i Bråkform?
  5. Hur gör man en uppställning med gånger?

Hur man delar med decimaltal?

Sammanfattning

  1. Att dividera med 0,5 är samma sak som att multiplicera med 2.
  2. Att dividera med 0,1 är samma sak som att multiplicera med 10.
  3. Om man ska dividera med ett decimaltal kan det vara bra att multiplicera täljare och nämnare eller 1000 för att få heltal i nämnaren.

Hur ställer man upp bråk?

Kort division – dividera med uppställning

  1. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vågrätt streck mellan talen.
  2. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Hur använder man liggande stolen?

I liggande stolen placeras nämnaren till höger om täljaren, och introducerades av dåvarande Skolöverstyrelsen år 1979. Den efterträdde då en tidigare uppställning som gått under namnet "trappan", där nämnaren istället placeras till vänster.

Vad är hälften av 1 9 i Bråkform?

Du vet att 2/18 är lika mycket som 1/9.

Hur gör man en uppställning med gånger?

Allmänt fungerar sedan metoden på följande vis. Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet. Resultatet (produkten) av denna multiplikation sätts sedan under strecket.