:

Vad gör rådjur på vintern?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör rådjur på vintern?
 2. Vilket djur blir vitt på vintern?
 3. Hur gör Hjortdjuren för att hantera kylan vintertid?
 4. Hur får rådjur i sig vatten på vintern?
 5. Var sover ormar på vintern?
 6. Vad äter en skogshare?
 7. Hur ser skogsharen ut?

Vad gör rådjur på vintern?

Viltet bygger under hösten upp en fettreserv som hjälper dem att överleva vintern. Ju längre vintern går, desto mer fett förbrukar djuren. Detta gör att just nu är den mest kritiska årstiden för dem att överleva på och den tid på året då flest klena och svaga djur dör.

Vilket djur blir vitt på vintern?

Hermelinen är liten, men lång och smal. Den är ett rovdjur, och kroppsformen gör att den kan följa efter mindre djur in i deras bon när de jagar. På sommaren är den ljusbrun med gulaktig mage. På vintern blir pälsen helt vit, förutom svanstippen som är svart.

Hur gör Hjortdjuren för att hantera kylan vintertid?

Fråga #11: Hur gör hjortdjuren för att hantera kylan vintertid?

 1. De tar lega under en tät gran.
 2. De gräver ner sig i snön.
 3. Deras hårstrån blir längre, tjockare och luftfyllda.
 4. De får en tät underull.

Hur får rådjur i sig vatten på vintern?

När det gäller andra djur som lever vilt, men som man nog vill undvika att utfodra i sin trädgård, är det framförallt rådjur som behöver hjälp med att få vatten på vintern. Bor du naturnära kan du redan på sommaren slänta av ett område vid en bäck så att det är lätt att ta sig dit och dricka.

Var sover ormar på vintern?

Huggormar ligger i dvala hela vintern under tjälen i hål i marken eller i stenskravel. Massor av ormar kan övervintra på samma ställe, på vissa platser samlas de upp till hundra ormar. På våren kommer de fram, värmer sig i solen och ömsar skinn. Ormar byter skinn för att kunna växa.

Vad äter en skogshare?

Skogshare livnär sig helt och hållet av växter, främst tunna kvistar, örter och ris av olika slag, bl. a. blåbär, odon och ljung. Den gnager också bark av olika mindre lövträd och kan äta skott och barr av ungtallar.

Hur ser skogsharen ut?

På sommarhalvåret har skogsharens päls en jämnt gråbrun till mörkgrå färg medan fältharens päls är gulbrun på ett fläckigt sätt. Färgen på skogsharens vinterpäls varierar mellan vit och gråblå, beroende på var i landet haren lever.