:

Hur miljövänligt är papper?

Innehållsförteckning:

  1. Hur miljövänligt är papper?
  2. Vad är designpapper?
  3. Är papper hållbart?
  4. Vad är bestruket papper?
  5. Vad är Offsetpapper?
  6. Vad är tryckpapper?

Hur miljövänligt är papper?

Produktionen sett i hela kedjan är effektiv och mer än 90 % av energin vid tillverkningen av papper är bioenergi. Det betyder att utsläppet av fossil koldioxid är lågt och därmed är klimateffekten liten. Industrin har arbetat länge med att minska utsläppen till luft och vatten – sedan 80-talet med ca 90 %.

Vad är designpapper?

Det är ett papper med hög kvalitet. Du kan välja mellan olika färger, effekter och typer. Det finns allt från släta till präglade, metalliska, sammet, bestrukna och så vidare. Hos detta företag finns det även andra bra produkter samt olika tjänster du kan ha nytta av.

Är papper hållbart?

Även i dagens digitala värld fortsätter papper vara väldigt effektivt, producerat, använt, och slängt ansvarsfullt. Papper är hållbart i sitt fundament. Two Sides verkar för att säkerställa att papper kommer fortsätta användas och uppskattas av kommande generationer genom att ge människor papprets fakta.

Vad är bestruket papper?

Ett obestruket papper används med andra ord när man ska trycka upp något i en stor mängd. Det är ett kostnadseffektivt papper och passar i många sammanhang. Det finns även ett papper som kallas bestruket. Detta är i princip samma typ av papper förutom att ett bestruket har ett ytskikt som det obestrukna saknar.

Vad är Offsetpapper?

Offsettryck är en allmänt använd tryckteknik där den färgburna informationen är överförd från en tryckplåt till trycksakens material (normalt papper) via en gummiduksbeklädd cylinder ("offset", set off, vilket avser den indirekta tryckmetoden).

Vad är tryckpapper?

Tidningspapper görs till stor del av returfiber och används till tidningar. Skriv- och tryckpapper, görs av färskfiber och kan både vara bestruket och obestruket. Bestruket papper har belagts med fyllnadsmedel för att förbättra papperets tryckegenskaper. Vanliga fyllnadsmedel är pigment i form av lera eller kalk.