:

Vilka regler och lagar gäller i samband med väpnade konflikter?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka regler och lagar gäller i samband med väpnade konflikter?
  2. Vilka regler gäller vid krig?
  3. Hur kan konflikten i Ukraina lösas?
  4. Vilka är de viktigaste principerna när det är krig och enligt krigets lagar?
  5. När kom krigslagar?

Vilka regler och lagar gäller i samband med väpnade konflikter?

Allt ska inte vara tillåtet i krig, helt enkelt. Krigets lagar gäller endast under väpnade konflikter. Reglerna tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten. Reglerna kan i vissa delar ses som parallella till och i viss mån överlappande med de mänskliga rättigheterna.

Vilka regler gäller vid krig?

Finns det fler grundregler att lägga på minnet?

  • Civilbefolkningen ska skyddas och att civila objekt inte får anfallas. ...
  • Mord, tortyr, stympning, gisslantagning samt grym och förnedrande behandling är förbjudet​.
  • Den som inte längre deltar i striderna ska skyddas.​

Hur kan konflikten i Ukraina lösas?

– Bidra till insamlingar som går till direkt stöd till Ukrainas folk och ta ställning för de långsiktiga lösningarna: investeringar i fred, nedrustning och mot militarism. Svenska Freds arbetar för hållbar fred och kriget och den förödelse vi ser nu är det vi dagligen kämpar emot.

Vilka är de viktigaste principerna när det är krig och enligt krigets lagar?

De grundläggande principerna är de om distinktion, proportionalitet, försiktighet, förbudet mot att orsaka onödigt lidande och överflödig skada, samt principen om ickediskriminering och Martensklausulen. Dessa principer är i dag väl utvecklade och förankrade i både traktater och sedvanerätt.

När kom krigslagar?

Historik. De första var Genèvekonventionen 1864 angående sårade militärers vård i fält, följda av Sankt Petersburgsdeklarationen 1868 om förbud mot användande av exploderande gevärskulor.