:

Hur många arbetstagare finns det i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många arbetstagare finns det i Sverige?
  2. Hur många i Sverige arbetar inom jordbruket idag?
  3. Hur många arbetar inom tjänstesektorn i Sverige?
  4. Hur många procent av Sveriges befolkning jobbar?
  5. Hur många procent av befolkningen i respektive land arbetar i jordbruket?
  6. Hur många arbetar inom tjänstesektorn?
  7. Hur många procent är tjänstemän?
  8. Hur många svenskar arbetar heltid?

Hur många arbetstagare finns det i Sverige?

2019 uppgick Sveriges befolkning till 10,3 miljoner och av dem var det cirka 60 procent, 5,8 miljoner som var i åldern 20 64 år. De flesta av dem, 82 procent, arbetade, 5 procent var arbetslösa och 13 procent ingick inte i arbetskraften.

Hur många i Sverige arbetar inom jordbruket idag?

Antalet sysselsatta inom jordbruket uppgick år 20 300 personer, vilket är 5 100 personer färre än vad som uppmättes 2016 då jordbruket sysselsatte 171 400 personer. Minskningen sedan 2016 års undersökning motsvarar knappt 3 %.

Hur många arbetar inom tjänstesektorn i Sverige?

2020 sysselsatte den privata tjänstesektorn störst andel av arbetskraften, nära 31 procent av de sysselsatta återfinns inom tjänsteföretag.

Hur många procent av Sveriges befolkning jobbar?

För år 2021 var sysselsättningsgraden totalt 67,3 procent. Sysselsättningsgraden för män är generellt högre än för kvinnor.

Hur många procent av befolkningen i respektive land arbetar i jordbruket?

Jordbrukets andel av sysselsättningen i landet uppgår till mellan 1,5 och 2 procent. Andelen av sysselsättningen på landsbygden blir däremot ca 10 procent.

Hur många arbetar inom tjänstesektorn?

Mer än två tredjedelar av alla anställda i näringslivet är anställda i tjänstesektorn. Nästan en tredjedel av alla anställda är anställda inom industribranscher medan företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske endast har drygt en procent av alla anställda.

Hur många procent är tjänstemän?

Bland anställda män totalt sett var 53 procent arbetare och 47 procent tjänstemän. Fördelningen var ungefär densamma för män födda i Sverige och Norden. Män från Oceanien hade den högsta andelen tjänstemän med 63 procent, följt av män från Nord- och Mellanamerika med 57 procent.

Hur många svenskar arbetar heltid?

Av alla sysselsatta (20–64 år) är det 82 procent som arbetar heltid, det vill säga 35 timmar eller mer. Deltidsarbete är 3 gånger vanligare bland kvinnorna än bland männen: 3 av 10 kvinnor och 1 av 10 män arbetar max 34 timmar i veckan.