:

Vad gör man på Treasury?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man på Treasury?
  2. Vad gör en Treasury Controller?
  3. Hur mycket tjänar man som business?
  4. Vad är skillnaden mellan Financial controller och Business controller?
  5. Vad gör en Business controller?
  6. Vad för en business controller?

Vad gör man på Treasury?

Treasury-funktionen är en rådgivande funktion mot koncernledning och dotterbolag. Följande är treasurys kärnverksamhet: Cash management. Likviditetsplanering och hantering av kortfristig upplåning och placeringar för både koncern och dotterbolag.

Vad gör en Treasury Controller?

Som Treasury Controller kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med redovisning, kontroll och rapportering inom Preems Treasury verksamhet. Du kommer ha många kontaktytor inom den interna organisationen samt även med banker, advokatbyråer och leverantörer.

Hur mycket tjänar man som business?

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2019 var 31 000 kr. Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat.

Vad är skillnaden mellan Financial controller och Business controller?

Ibland skiljer man på verksamhetscontroller (business controller) som är affärsinriktad och redovisningscontroller (accounting controller) eller finansiell controller (financial controller) som är redovisningsinriktad och arbetar med att göra bokslut.

Vad gör en Business controller?

Business Controller: Följa, förklara och påverka. Financial Controller: Resultatanalys, konsolidering och rapportering (ofta på central stabsfunktion) Product Controller: Optimera lönsamheten på produkten (kostnad eller prissättning)

Vad för en business controller?

Jobbet som Business Controller innebär att man analyserar, följer upp och bevakar lönsamheten i företaget. Allt för att hjälpa till med utvecklingen av bolaget och stötta ledningen i strategiska beslut. Fokus ligger på framtiden, hur man formulerar olika mål och analyserar dessa utifrån olika utfall.