:

Vad är Pleurablad?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Pleurablad?
  2. Vad är Nåldekompression?
  3. Hur lång tid tar det för en punkterad lunga att läka?
  4. Var sitter Lungspetsen?
  5. Vad är Abcde principen?
  6. Hur länge kan man gå med punkterad lunga?

Vad är Pleurablad?

Pleura viscerale som är sammanväxt med lungan och pleura parietale som klär thoraxväggens insida. Mellan pleurabladen finns normalt en tunn vätskehinna som tillåter glidning mellan dessa. Så länge luft inte kommer in mellan pleurabladen ligger de tätt mot varandra och ett negativt tryck föreligger.

Vad är Nåldekompression?

Nåldekompression omvandlar övertryckspneumothoraxen till en öppen pneumothorax. Tillräckligt lång nål ska användas, till exempel ARS® eller TPAK® 1,6 mm(14 gauge) x 82,6mm. 1. Misstänkt övertryckpneumothorax.

Hur lång tid tar det för en punkterad lunga att läka?

En mindre lungkollaps läker ofta av sig själv. Luften behöver sugas ut ur lungsäcken om läkaren bedömer att lungkollapsen inte kommer att läka av sig själv. Det görs genom en liten slang i lungsäcken. Slangen är kopplad till en ventil som sitter på utsidan av bröstkorgen.

Var sitter Lungspetsen?

Det ena sitter på insidan av brösthålan, det andra ligger på lungan. Mellan dem finns alltid lite vätska så att skikten glider lätt mot varandra när du andas.

Vad är Abcde principen?

ABCDE är en undersökningsteknik för att systematiskt bedöma allmänpåverkade patienter och säkerställa vitala funktioner. Bokstäverna kommer från engelska: A – Airway & cervical spine – Luftvägar. B – Breathing – Andning.

Hur länge kan man gå med punkterad lunga?

En mer större lungkollaps kan behöva behandlas med en lite grövre slang som kopplas till en särskild sugmaskin. Maskinen suger ut luften och håller lungan utspänd tills lungan har läkt. Med denna behandling får du stanna kvar på sjukhuset i några dagar, tills läkaren ser att lungan kan hållas utspänd av sig själv.