:

Vad kan man göra för att minska kemikalier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man göra för att minska kemikalier?
 2. Vad menas med ett miljögift?
 3. Vilka egenskaper har ett miljögift?
 4. Vad är anrikning av miljögifter?
 5. I vilka två grupper delar vi in miljögifter?

Vad kan man göra för att minska kemikalier?

10 sätt att undvika farliga kemikalier hemma

 1. Välj ekologisk mat. ...
 2. Undvik plast till varm mat. ...
 3. Se upp med förpackningar. ...
 4. Byt ut non stick-pannorna. ...
 5. Undvik att köpa onödiga plastprylar. ...
 6. Vädra bort miljögifterna. ...
 7. Undvik möbler med flamskyddsmedel. ...
 8. Tvätta all nyköpt textil.

Vad menas med ett miljögift?

Organiska miljögifter är kemiska ämnen i den yttre miljön som är särskilt skadliga. De kommer nästan uteslutande från mänsklig verksamhet. De skadar människa, djur och natur och kan påverka områden långt från utsläppskällan.

Vilka egenskaper har ett miljögift?

Ett ämne kan klassas som ett miljögift om det uppfyller någon eller några av följande kriterier:

 • Ämnet är främmande för ekosystemet, ett xenobiotika.
 • Ämnet är fettlösligt och kan därför ansamlas i levande vävnad.
 • Ämnet är stabilt, det vill säga att det inte bryts ned så lätt.
 • Ämnet har vidsträckt spridning.

Vad är anrikning av miljögifter?

Ett plankton får i sig ett miljögift. En fisk äter många plankton och lagrar allt gift. En rovfågel äter många fiskar och får i sig allt lagrat gift. De giftiga ämnena koncentreras (anrikas) högst upp i näringskedjan.

I vilka två grupper delar vi in miljögifter?

Man skiljer i huvudsak mellan två olika huvudgrupper av miljögifter:

 • naturliga miljögifter - som t. ex. stendamm eller mykotoxin från svampar. Det finns flera djur och växter som bildar gifter för att försvara sig från angrepp m.m.
 • konstgjorda miljögifter - skapade av människan och av människan utsläppta i naturen.