:

Hur skyddar man djur?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skyddar man djur?
  2. Finns det skäl för länsstyrelsen att göra oanmälda inspektioner?
  3. Vad räknas som djurmisshandel?
  4. Varför ska man registrera hund i Jordbruksverket?
  5. Vem gör kontroller och ser till att djurskyddslagen följs?
  6. När är det djurplågeri?
  7. När blev djurplågeri olagligt?

Hur skyddar man djur?

Djurskyddslagens syfte är att djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande. De ska också kunna bete sig naturligt. Alla djur som hålls av människor omfattas av djurskyddslagen. Gör du en bedömning att djur far illa ska du göra en anmälan till länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Finns det skäl för länsstyrelsen att göra oanmälda inspektioner?

Kontrollbesöken är i regel oanmälda. I de fall djurhållaren inte är hemma gör man ett nytt försök till kontroll senare. Om Länsstyrelsen måste göra en kontroll som av djurskyddsskäl inte kan vänta och djurhållaren inte kan påträffas kan Polis tillkallas för att tillträde.

Vad räknas som djurmisshandel?

När ett djur blir utsatt för vanskötsel eller blir plågat på annat sätt kan det vara ett brott. Polisens roll är att utreda om det rör sig om ett brott. Om du till exempel ser en granne sparka sin hund eller plågar sitt djur på annat sätt ska du anmäla det till polisen. Då kan polisen starta en förundersökning.

Varför ska man registrera hund i Jordbruksverket?

Jordbruksverket har ansvaret för hundregistret enligt lagen om märkning och registrering. Registret gör det enklare att hitta ägare till upphittade hundar, då bland andra polisen har direkt åtkomst till registret. Det är också enklare att ta reda på vem som äger en hund om hunden är orsak till en skada eller en olycka.

Vem gör kontroller och ser till att djurskyddslagen följs?

Kontrollens syfte är att säkerställa att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Jordbruksverket ansvarar övergripande för stöd, råd och vägledning och de operativa kontrollmyndigheterna utför kontroll.

När är det djurplågeri?

Djurplågeri - polisens arbete När ett djur blir utsatt för vanskötsel eller blir plågat på annat sätt kan det vara ett brott. Polisens roll är att utreda om det rör sig om ett brott. Om du till exempel ser en granne sparka sin hund eller plågar sitt djur på annat sätt ska du anmäla det till polisen.

När blev djurplågeri olagligt?

Lagen trädde i kraft . Djurplågeri kan medföra djurförbud.