:

Varför finns det färre arter i Östersjön än i havet på Sveriges västkust?

Innehållsförteckning:

  1. Varför finns det färre arter i Östersjön än i havet på Sveriges västkust?
  2. Hur många olika arter finns det i havet?
  3. Har Östersjön en hög biologisk mångfald?
  4. Hur gör djur i havet för att överleva?
  5. Varför finns så få arter i Östersjön?
  6. Hur lever djur i havet?

Varför finns det färre arter i Östersjön än i havet på Sveriges västkust?

De flesta arter är antingen sötvattenarter eller saltvattenarter. Antalet saltvattenarter minskar från söder till norr i Östersjön, på grund av den minskade salthalten norrut. Det omvända gäller för sötvattensarter. De lever också längs kusterna, där avrinningen från land sötar ut vattnet.

Hur många olika arter finns det i havet?

226 000 marina arter har hittils beskrivits vetenskapligt och forskarna beräknar att det finns mellan 480 0 000 kvar att upptäcka och beskriva. Ett stort antal arter, upp till 70 000, finns dessutom förmodligen redan insamlade, men obeskrivna, i samlingar i museer världen över.

Har Östersjön en hög biologisk mångfald?

#1 Mångfalden Under ytan i Östersjön finns en mångfald av växter och djur, som tillsammans utgör byggstenarna i havets marina ekosystem. Mikroskopiska växtplankton fångar in energi från solen och bildar basen i havets födoväv. Toppredatorer, som gäddan och torsken, regerar allra överst i födoväven.

Hur gör djur i havet för att överleva?

Fiskar har en fördel eftersom de kan simma iväg och byta miljö om det blir ont om mat eller om syrehalten blir för låg. Andra djur kryper upp ur sina gångar eller stänger in sig i sina skal. Till skillnad från på land så är syret begränsande för livet i havet. De flesta djur i havet är känsliga för långvarig syrebrist.

Varför finns så få arter i Östersjön?

Det finns inte många olika arter av växter och djur i Östersjön, och den främsta orsaken är Östersjöns bräckta vatten med låg salthalt, som innebär en stressfaktor för de organismer som vill leva där. Däremot har det bräckta vattnet gjort att det finns en unik blandning av söt- och saltvattensarter.

Hur lever djur i havet?

Fiskar har en fördel eftersom de kan simma iväg och byta miljö om det blir ont om mat eller om syrehalten blir för låg. Andra djur kryper upp ur sina gångar eller stänger in sig i sina skal. Till skillnad från på land så är syret begränsande för livet i havet. De flesta djur i havet är känsliga för långvarig syrebrist.