:

Vad är människovärdesprincipen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är människovärdesprincipen?
  2. Vad är det för skillnad på ett regionsjukhus och ett länssjukhus ge exempel?
  3. Vad innebär högspecialiserad vård?
  4. Vad är ett länsdelssjukhus?
  5. Vad ingår i sjukvården?

Vad är människovärdesprincipen?

Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs - solidaritetsprincipen innebär att resurserna bör fördelas efter behov. Kostnadseffektivitetsprincipen bör tillämpas först sedan de två första använts.

Vad är det för skillnad på ett regionsjukhus och ett länssjukhus ge exempel?

Regionsjukvård är sådan sjukvård som samordnas med en sjukvårdsregion som upptagningsområde. Regionsjukvården bedrivs vanligtvis på universitets- och regionsjukhus men det finns enstaka exempel på verksamheter som för en sjukvårdsregions räkning bedrivs vid ett länssjukhus.

Vad innebär högspecialiserad vård?

Med nationell högspecialiserad vård (NHV) menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

Vad är ett länsdelssjukhus?

På länssjukhusen finns kompetens och medicinsk utrustning som täcker de flesta sjukdomsområden. Länsdelssjukhus är mindre och har inte alltid alla typer av specialistmottagningar. En stor del av sjukhusens verksamhet är sluten vård, vilket innebär att patienterna läggs in på en avdelning i ett eller flera dygn.

Vad ingår i sjukvården?

Sjukvård bedrivs som öppen eller sluten vård. Öppen vård innebär att den sjuke inte blir inlagd på en vårdavdelning, utan undersöks och behandlas på till exempel en sjukhusmottagning eller en vårdcentral. Den andra vårdformen, den slutna, avser vård med en patient som är inskriven på en klinik.