:

Vad kan vi göra för att öka jämställdheten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan vi göra för att öka jämställdheten?
 2. Vad är jämställdhetsintegrering?
 3. Vad tjänar män på jämställdhet?
 4. Vad kallas den som tror på ett jämlikt samhälle?
 5. Hur ser jämställdheten ut i Sverige idag?

Vad kan vi göra för att öka jämställdheten?

Vad gör du för jämställdhet?

 • Sexism är kränkningar mot tjejer. ...
 • Fundera över hur du tänker och pratar. ...
 • Lär dig mer. ...
 • Säg ifrån när någon säger sexistiska saker, eller om någon behandlas illa. ...
 • Anmäl sexistisk reklam. ...
 • Engagera dig på din skola eller arbetsplats. ...
 • Gå med i en organisation som jobbar för jämställdhet.

Vad är jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Vad tjänar män på jämställdhet?

Vi slipper att ensamma försörja familjen. Vi får be om hjälp. Vi får planera, handla och laga mat (och diska). Vi får vara sociala och relationsinriktade.

Vad kallas den som tror på ett jämlikt samhälle?

Människor som gillar hierarkier beter sig mindre miljövänligt än personer som tycker mer om plattare maktstrukturer och vill ha ett mer jämlikt samhälle. Det visar en internationell studie där forskare vid Göteborgs universitet har medverkat.

Hur ser jämställdheten ut i Sverige idag?

Sedan mitten av 1960-talet har allt fler kvinnor börjat arbeta, och i dag arbetar kvinnor nästan lika mycket som män. Men fortfarande är makten ojämnt fördelad mellan kvinnor och män i olika delar av samhället. Men i riksdagen är ungefär 45 procent kvinnor och 55 procent män.