:

Vilka problem löser logistikbranschen?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka problem löser logistikbranschen?
  2. Vad är hållbar logistik?
  3. Vad gör Green Cargo?
  4. Hur kan miljöpåverkan minskas genom logistiklösningar?
  5. Vad är logistikens mål?
  6. Vem äger Green Cargo?

Vilka problem löser logistikbranschen?

Branschen har inte lyckats prisdifferentiera på miljö, utan miljöhänsyn förväntas vara en hygienfaktor. Och då är det till syvende och sist bara priset som avgör vem som får affären. – Som kund vill man inte betala för transporter.

Vad är hållbar logistik?

Med hållbar logistik menar vi att transporten, förutom att den är klimateffektiv, också är trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv.

Vad gör Green Cargo?

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 96 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter därmed dagligen runt 9 000 lastbilar. Det motsvarar i sin tur lastbilar – årligen.

Hur kan miljöpåverkan minskas genom logistiklösningar?

Med rätt val av bränsle kan man minska utsläppen snabbt och rejält. Förnybara bränslen är det snabbaste sättet att minska koldioxidutsläppen. Men det är också viktigt att utveckla transportkedjor, optimera transporternas laster och rutter samt utbilda personal.

Vad är logistikens mål?

Logistik är planering, implementering, styrning och kontroll av effektivitet i materialflöde och tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans till kunderna, samt returflöde, i syfte att minimera kostnader och maximera kundservicen.

Vem äger Green Cargo?

RegeringskanslietGreen Cargo / Överordnad organisation