:

Vad är arbetsgivaransvar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är arbetsgivaransvar?
  2. Vad är ett anpassat arbete?
  3. Vem är arbetsgivare i en kommun?
  4. Vad ingår i arbetet?
  5. Är arbetsgivare en person eller företaget?
  6. Vem anses som arbetsgivare?

Vad är arbetsgivaransvar?

Medlemmarna i föreningen har valt en styrelse till att sköta och förvalta föreningens arbete. Därmed har styrelsen ett ansvar att verkställa och förvalta det medlemmarna beslutat om på ett sätt som inte strider mot gällande lagar och avtal. Om föreningen har en eller flera anställda innebär detta ett arbetsgivaransvar.

Vad är ett anpassat arbete?

Om du behöver ett anpassat arbete där du kan utveckla din arbetsförmåga kan en utvecklingsanställning vara ett bra alternativ. I en sådan anställning får du arbetsledning och möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel samt utbildning om det skulle behövas.

Vem är arbetsgivare i en kommun?

Du som är politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare. Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. Du som är politiker är den som ska se till att arbetsmiljö lagen följs i verksamheten.

Vad ingår i arbetet?

Arbetet består av produktion och reproduktion. Att bygga ett kraftverk är arbete likaväl som att administrera sjukvård, undervisa barn i grundskolan eller baka bröd. Arbetet kan vara både betalt lönearbete, och oavlönat arbete, det kan vara organiserat offentligt eller privat, ske hemma eller på en arbetsplats.

Är arbetsgivare en person eller företaget?

En arbetsgivare är någon form av verksamhet som erbjuder jobb till människor. En arbetsgivare räknas som en juridisk person, och kan därför ingå avtal med andra. Arbetsgivare finns i alla storlekar och kan vara ett enmansföretag och en fysisk person, såväl som en stor myndighet, en ideell förening eller en kommun.

Vem anses som arbetsgivare?

Fysisk eller juridisk person som antingen har ingått anställningsavtal med arbetstagaren eller tillgodogjort sig dennes arbetsprestation. I rättslig mening är normalt den som betalar ut lön arbetsgivare.