:

Hur kan man minska svinnet av grönsaker?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man minska svinnet av grönsaker?
  2. Hur kan det minska slöseriet med jordens resurser?
  3. Hur mycket skolmat slängs varje år i Sverige?
  4. Hur mycket skolmat slängs varje dag i Sverige?
  5. På vilka sätt kan det vara dåligt med Matslöseri?
  6. Vilka olika svinn har vi i restaurangen köket?

Hur kan man minska svinnet av grönsaker?

Planera mera Det gäller särskilt frukt och grönsaker som snabbt förstörs – köp hellre lite men ofta. Om du köper storförpackningar – dela upp i mindre förpackningar och frys in det som inte går åt de närmaste dagarna. Ha koll på maten i kylskåpet och frys in mat som börjar bli gammal, om den inte kan ätas upp direkt.

Hur kan det minska slöseriet med jordens resurser?

För att minska svinnet p.g.a. skördeförluster och undermålig lagring eller transporter – något som är angeläget och möjligt i många länder, inte minst i u-länderna – krävs satsningar i jordbruket och livsmedelsindustrin inklusive investeringar i infrastruktur.

Hur mycket skolmat slängs varje år i Sverige?

I genomsnitt slängs det ungefär 13,5 kilo mat per elev och år i skolan. Vilket betyder minst 15 000 ton. Några kilosiffror finns inte för förskolan.

Hur mycket skolmat slängs varje dag i Sverige?

En rapport från Livsmedelsverket, där man kartlagt matsvinnet i landets kommunalt drivna förskolor, skolor och äldreboenden, visar att 28 ton skolmat skrapas av tallrikarna och slängs i soporna varje dag.

På vilka sätt kan det vara dåligt med Matslöseri?

Miljökonsekvenserna av matslöseriet är inte begränsade till mark- och vattenanvändning. Enligt kommissionens färdplan orsakar livsmedels- och dryckesvärdekedjan i EU 17 % av våra direkta växthusgasutsläpp och 28 % av användningen av materialresurser.

Vilka olika svinn har vi i restaurangen köket?

Undersökningen visade att största mängden svinn uppstår vid tillredningen, och att det är grönsaker som slängs mest följt av bröd och därefter mejeriprodukter. Kött var det livsmedel som slängdes minst av, och var även det livsmedel som var dyrast.